+31 (0) 657 37 14 02 info@denhoed-co.nl

De gemeente had in vorige raadsperiodes besloten tot het (laten) bouwen van een heus winkelcentrum. Dat zou de gemeente regionaal weer ‘op de kaart zetten’ en de broodnodige economische activiteiten tot leven laten komen.

Plannen

De plannen voor het Centrum waren groots en aanschouwelijk maar men was pijnlijk geschokt toen – na een twee jaar – er zich nog steeds geen ondernemers en winkeliers hadden aangemeld voor het Centrum. Men had gedacht dat het stom zou lopen met zo’n mooi en in de lokale cultuur passend winkelcentrum, in het midden van het dorp. Men had toch bij de bouw van het Centrum ook serieuze aandacht besteed aan het ecologische, bouwkundige materiaalkeuze en cultuur-typische van de regio? De ‘schrille’, schrijnende waarheid was evenwel anders … Er kwam niemand. Het gehele project dreigde een financiële flop van jewelste te worden en de desbetreffende wethouder voelde de hete adem van de oppositie al in z’n nek.

De Wethouder

De wethouder belde denHoed & Co* op met de vraag of iemand eens naar de situatie kon kijken. Na een ampele schouw en rondvraag was het duidelijk dat hier niet veel te bereiken was. De zaak zat politiek behoorlijk vast. Ideeën over aantrekken van grotere bedrijvigheid, werden niet direct geapprecieerd vanwege ‘overlast’, niet sociaal-ecologisch genoeg of ’niet-passend’ bij het imago dat het dorp graag wilde behouden.

Na enige rondvraag en overleg bleek dat het idee om het Centrum ter beschikking te stellen van culturele start-ups en lokale artistieke initiatieven wel aanvaardbaar was. Het betekende weliswaar een financiële aderlating voor de gemeente maar ‘het gezicht was gered’. Van het dorp, van de wethouder en van zijn ambtenaren …

Bloeiend Centrum

Inmiddels is in het Centrum een bloeiende artistieke gemeenschap ontstaan waar veel belangstelling voor is vanuit de omgeving maar vooral ook vanuit de buitenlanders die in de regio op vakantie zijn. Ook het bedrijfsleven wordt af en toe gesignaleerd in het Centrum …

Beslissen

De algehele geschiedenis heeft er wel toe geleid dat bij de raadsvergaderingen, wanneer de tijd rijp is om een bepaalde beslissing te nemen, men elkaar gaat vragen: “Gaan we weer naar een Centrum?” Om even stil te staan en te bezinnen of een beslissing politiek wijs, voor de gemeente juist, bedrijfsmatig gezond en gevoelsmatig gewenst is. Of dat het toch weer het gevolg is van een bepaald groepsdenken …