+31 (0) 657 37 14 02 info@denhoed-co.nl

De voorzitter van de belangengroep: “We zaten in zak en as. Onze huizen verzakten, de eeuwenoude kerk vertoonde scheuren, boerderijen en opstallen werden vanwege gaten en scheuren onveilig verklaard, boeren hadden last van zoute kwel. De ellende was niet te overzien”.

Burgers in de Kou

De overheid laat haar burgers in de kou staan. Er is door de jaren heen flink verdiend aan de gas- en zoutwinning. Maar er was niets geregeld qua vergoedingen voor schade bij burgers. Aankloppen bij gemeente of provincie is nutteloos: “je word van het kastje naar de muur gestuurd”.

De zogenaamde regelingen die er waren, zijn ‘waardeloos’ gebleken. Men was ten einde raad en velen hadden afgehaakt. Protesteren, naar de rechter stappen, gezamenlijk de politiek aanspreken, alles was nutteloos gebleken. Men was moedeloos en uitgeput. Er was immers geen bewijs. De overheden hadden daar wel voor gezorgd, dat er inderdaad geen bewijs was …

Kennis gevraagd

De voorzitter stipt aan: “Tom Willem wordt niet voor niets de ‘creative writing professor’ genoemd. Zonder zijn kennis op het gebied van techniek, chemie, milieu, jurisprudentie en zijn schrijf-talent, hadden we de politiek geen weerwoord kunnen geven. Zijn concept-brieven waren inhoudelijk to-the-point en juridisch correct. We voelden ons enorm gesteund en geholpen. met zijn teksten en adviezen”.

De voorzitter memoreert: “Het tweewekelijks overleg heeft mij ook de moed en de wil gegeven om door te gaan. Ook om zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen. Iets wat verschillende partijen in de regio ten goede is gekomen. Partijen die met hetzelfde probleem zaten, met onbekendheid met de materie en gebrek aan bewijsmateriaal. Zelfs van gemeente-ambtenaren en belangenverenigingen kregen we vragen…”.

Jullie worden gebruikt

“Jullie worden nu gebruikt als bron maar als je niet oppast ben je straks persona non grata. Let op dat je je niet teveel profileert als de vijand. Wees daar alert op. En bedenk… humor ontwapent. Humor is in deze wellicht jullie sterkste wapen. Maak daar gebruik van ..”.

“Het blijft natuurlijk vechten tegen de bierkaai, maar gaandeweg hebben we erkenning gekregen. Er is net door een huiseigenaar een rechtszaak gewonnen. Hij wordt volledig schadeloos gesteld en mag zijn huis weer opbouwen in de oorspronkelijke staat. En volgens de huidige bouwbesluiten”.

Op een vraag aan Tom Willem hoe om te gaan met deze situatie: ”Maak van deze zaak een waar succesverhaal. In de media. Laat zien dat het wel kan. Zorg er voor dat iedereen deelt in het succes. Dat alle partijen in het zonnetje worden gezet. Dat kan niemand weerstaan …”.