+31(0) 6 53 24 78 44 info@denhoed-co.nl

Nieuwe
Disciplines

Je weet dat er iets mis is in de organisatie en ook wat er mis is, maar niet waarom.
Deze sixpack staat voor de kennis en ervaring om op een andere, bredere wijze naar de problematiek te kijken.
Zo komen we vaak tot verrassende inzichten en oplossingen.

Systemisch
kijken

Een organisatie is een systeem, een team is een systeem, een mens is ook een systeem. Systemen weerstaan ingrepen en veranderingen en neigen terug te veren naar de oude toestand.

 Bij systemisch kijken wordt niet in detail ingezoomd op de problemen om deze vervolgens proberen op te lossen. Gestart wordt met het accepteren van de toestand zoals die is. Organisatie problemen worden gezien als ‘oplossingen’ of symptomen van een dieper liggend probleem. Gekeken wordt – systemisch – naar het probleem achter het probleem, welke fenomenen in de organisatie spelen. Om dan door rake vragen de mensen aan het denken en in beweging te krijgen.

Leren van
de natuur

De natuur is een inspiratiebron als het gaat om duurzame oplossingen. Of het nu om energie, wonen, transport, voedsel of communicatie gaat, als je naar de natuur kijkt, geeft dat verrassende inzichten. De oplossingen zijn vaak ingenieus, duurzaam en stabiel onder veranderende omstandigheden. In de natuur is alles op eenzelfde wijze georganiseerd, namelijk op grond van zes basisstrategieën (life’s principles), die leven op aarde succesvol maken. De strategieën behelzen: gebruik maken van milieuvriendelijke stoffen, efficiënt omgaan met grondstoffen, inspelen op lokale omstandigheden, aanpassen aan veranderde omstandigheden, evolueren om te overleven en ontwikkeling en groei integreren.

 

Go digital,
Stay human

Door de digitale transformatie moeten organisaties veranderen. Het succes van de digitale transformatie en daarmee de toekomst van de organisatie ligt bij mensen met de juiste digitale vaardigheden en expertise.

Hiërarchische structuren verdwijnen en verouderde vaardigheden worden minder belangrijk. Dit is een toekomst van digitale ontwikkelingen waarbij de mens centraal staat. Big Data, Artificial Intelligence, blockchain, robotica gaan steeds meer vaardigheden overnemen, aangevuld met de capaciteiten van mensen om problemen op te lossen. Dit betekent dat soft skills waardevol zijn in de organisatie van de toekomst.

High
Performance Teams

Teams overtreffen het individu. Niet alleen als team op zich maar ook in grotere organisatie settings Zeker bij prestaties die meerdere skills, oordeelsvermogen en ervaring vereisen.

Teams zullen in de toekomst de primaire bouwstenen zijn bij organisaties. De prestatie ethiek – de focus op gebalanceerde resultaten die profijtelijk zijn voor alle aandeelhouders – zal de uitdaging zijn om ‘goede’ teams te vormen. Om te komen tot een high performance team, moet een serieus proces doorlopen worden. Met aandacht voor de 12 business skills, waarbij een skill zoals het uitdragen van een inspirerende visie voor een vortex – een magnetisch effect – moet zorg dragen. En de 6 energiestromen van het team dient te activeren.

Wetenschaps-

filosofie

De wetenschapsfilosofie houdt zich bezig met kritisch onderzoek naar de vooronderstellingen, methoden en resultaten van wetenschappen. Niet iedereen meent dat wetenschap onfeilbaar is, dat geldt voor zowel wetenschappers zelf als voor leken. Wetenschap kan lang niet altijd een doorslaggevende rol spelen in de besluitvorming waarin mensen met allerlei morele en ethische standpunten tot overeenstemming proberen te komen. Met andere woorden, wetenschap kan niet de belangrijke scheidsrechter zijn bij discussies. Wetenschap is soms partij, zoals de debatten over artificial intelligence, klimaatverandering, nanotechnologie of homeopathie laten zien. De wetenschappelijke methode is volgens sommigen ook te mannelijk van aard vanwege de nadruk op rationaliteit, zakelijkheid en objectiviteit en het gebrek aan betrokkenheid.

Human
Design

Het Human Design System is een synthese van oude en moderne wetenschappen en is een waardevol hulpmiddel gebleken voor het begrijpen van mensen.

Human Design kan je begeleiden bij het navigeren in deze wereld in perfecte afstemming met wie jij bent. Het beschrijft jouw talenten, vaardigheden en potentieel, hetgeen jou helpt deze te actualiseren.

Human Design kan jou helpen te begrijpen hoe jij bent ‘ontworpen’ om met de wereld om te gaan en jou te laten zien waar jij vatbaar bent voor de invloeden en conditionering van jouw omgeving.