+31(0) 6 53 24 78 44 info@denhoed-co.nl

Het 70:20:10 model

Ontwikkelingen gaan in een razend tempo. Het 70:20:10 leermodel kan eraan bijdragen de ontwikkelingen bij te houden, gericht op het behalen van doelen en verbeteren van prestaties.

Leermodel

Mensen leren continu in jouw organisatie. Logisch, want door technologische vooruitgang, economische ontwikkelingen en globalisering worden mensen en organisaties uitgedaagd zichzelf te blijven vernieuwen.

Het 70:20:10 leermodel kan eraan bijdragen de ontwikkelingen bij te houden, gericht op het verbeteren van prestaties en het behalen van doelen.

Het 70:20:10 leermodel is een idee van Charles Jennings en gaat ervan uit dat we het meeste leren door te doen en te ervaren. Jennings geeft aan dat niet voor elke situatie dezelfde verhoudingen gelden, maar dat de principes wel steeds op dezelfde wijze toepasbaar zijn.

Learning on the job

We leren als volgt: 70% door te werken, 20% door (online) samenwerken en kennis delen en maken en 10% door formele kennisbronnen (e-learning, internet, training etc.)

Werkplekken: ca. 70%

In 70:20:10 is learning on the job, het informeel leren door en tijdens het werk, het belangrijkst. Dat komt omdat prestatieverbeteringen binnen organisaties vooral op de werkvloer worden gerealiseerd. Er wordt, vaak onbewust, geleerd wat nodig is en dat is direct in de praktijk toepasbaar.

Samen leren: ca. 20%

Samen of sociaal leren is, net als werkplekleren, informeel leren, maar dan gericht op samenwerking, coaching en het krijgen van feedback.

Formeel leren: ca. 10%

Formeel leren is het leren binnen een georganiseerde en gestructureerde context. Denk aan klassikale trainingen, scholing en e-learning.

Kennisintensieve beroepen

Het uitgangspunt van 70:20:10 is niet echt nieuw. Neem software developers. Ze leren vaak de basis tijdens een studie, maar ze leren pas echt de kneepjes van het vak op de werkvloer. Kneepjes die noodzakelijk zijn voor specifieke projecten of werksituaties.

Dit principe gaat op voor veel meer kennisintensieve beroepen. In veel van deze beroepen word je niet goed in het werk door formeel leren, maar juist door wat je tijdens het werk ervaart, probeert en leert.

Als we 70:20:10 als referentiemodel nemen, dan leert een gemiddelde medewerker dus ‘maar’ 10% door gestructureerd, formeel leren, bijvoorbeeld door klassikale trainingen, scholing of e-learning. De overige 90% vindt plaats tijdens het gezamenlijk of individueel werken, door (online) samenwerking, door zelf ‘problemen’ op te lossen (bijv. via research op internet of via contact met professionals). Dat alles met presteren én kennisverwerving als voornaamste doelen.

Het ideale leerscenario

Het ideale opleidingstraject en -scenario bestaat uit een combinatie van formeel, informeel leren en een ‘voedende’ context. Formeel leren, zodat alle benodigde theorie wordt behandeld. Informeel leren, zodat kennis direct in de praktijk gebracht en toegepast kan worden en organisatie-specifieke kennis opgedaan wordt. Een ‘voedende’ context die zorgt voor een optimale, passende en inspirerende leer-omgeving.

On demand leren

Om zelfwerkzaamheid en zelfhulp aan te leren is het voor de organisatie belangrijk om daar ook zorg voor te dragen. Denk gezamenlijk na over::

Een selectie van relevante onderwerpen;

Een ‘bibliotheek’ met relevante onderwerpen;  

Beschikbaarheid van desktops, tablets en smartphones;

QR-codes voor snelle toegang tot werkinstructies en protocollen;

Het eenvoudig kunnen delen van info en kennis – zonder inloggen – met handige shared spaces functionaliteiten;  

Het snel kunnen vinden van wat je zoekt dankzij een krachtige zoekfunctie.

Vraag & Antwoord

Niets is zo inspirerend en lerend als het onderling delen van ervaringen en opgedane kennis. Organiseer regelmatig ronde tafels, crowd meetings, pow wows, MasterMind groepen, bier-feesten, etc. om kennis en ervaring rond te  laten vloeien.

Laat medewerkers elkaar vragen stellen en beantwoorden bij ontbrekende kennis of informatie;

Iedereen kan deelnemen aan de discussie rondom een vraag;

Maakt kennisdeling integraal onderdeel van een organisatie én een gedeelde verantwoordelijkheid.