+31 (0) 657 37 14 02 info@denhoed-co.nl

Business Studio

De Business Studio is speciaal ontwikkeld voor organisaties die willen innoveren. Die op weg naar de toekomst vooral willen mee-surfen op de golven van mega-trends en de SDG’s.

Features

De hands-on, entrepreneurial benadering én het visuele aspect van de Business Studio zijn dé voornaamste krachten, de features, van het concept.

Niet alleen het strategisch denken, maar ook het praktische doen – het maken van inzichtelijke, inspirerende visuals – is essentieel.

De teams leren vanuit verschillende bedrijfskundige brillen te kijken naar de interne organisatieprocessen, het business model en het ecosysteem. De deelnemers worden daarbij op zowel de inhoud als op het teamproces begeleid.

Business Studio in essentie

Basis is een organisatie met een concrete innovatie-vraag

  • met een focus op mensen en (organisatie)processen
  • met als insteek een learning by doing attitude
  • waarbij mensen / partijen van en met elkaar leren
  • in het overall strategisch denken én een entrepreneurial actiegerichtheid en aanpak.

Aangereikt worden:
1. bewezen wetenschappelijke, bedrijfskundige modellen, technieken, schema’s en formats en
2. visualisatie-technieken die gemakkelijk communiceerbaar en overdraagbaar zijn
3. praktische team technieken (Lean Six Sigma met Gemma Walk en Kanban, 3 vragen + buddy systeem, klittenband-wandkleed modellen)

De vijf fasen

In het eerste fase wordt een fictieve lucht-foto gemaakt van de huidige, interne processen. Vanuit verschillende brillen wordt naar de interne organisatie gekeken
Waarna resultaten / conclusies visueel worden weergegeven (met o.a. AoN en AoA, plattegrond, Gemba Walk + Kaart-Draad techniek, image en cultuur, Customer Journey)

In fase II worden twee lucht-foto’s gemaakt. Eén van het figerende business model en één van het ecosysteem. Doel zijn visuals conform modellen van de Board of Innovation.

In fase III wordt onderzocht welke ontwikkelingen en mega-trends relevant zijn en uitgelegd wat de Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn. Nagegaan wordt op welke van deze golven de organisatie naar de toekomst zou kunnen mee-surfen. Doel is er achter te komen welke golven het stringenst aangrijpen en welke profijtelijk zijn voor ontwikkeling en groei.

Op basis van deze golven kunnen de teams vervolgens in fase IV onderzoeken waar mogelijke Innovation Sweet Spots en waar de Blind Spots bij de organisatie zitten. Op basis van visueel-creatieve methoden en technieken – Design Thinking, een cultuur-schets, de Waardekaart van de Bono – worden vervolgens voorlopige keuzes gemaakt

in fase V worden – aan de hand van wensen, cultuur, scenario’s en ‘beste’ keuzes – twee – drie opties voor een mogelijke toekomst ontwikkeld. Via een Wardley Map en filmisch vertellen – met de nodige detaillering qua aangrijpingspunten – wordt bij de opties toegelicht hoe de organisatie de toekomst in zou kunnen gaan. Met indicaties voor een toepasselijk veranderproces en effectieve leiderschapsstijl.

Een overall wandkleed van klittenband + iconen en de finale Wardley Map wordt aan de organisatie meegegeven zodat de basis van de organisatie ook kan zien waaraan gedacht is en mee kan denken – doen. De directie / management kan op verzoek worden gecoacht met het in gang zetten en uitvoeren van de gewenste veranderingen.

Toepassingen

Het concept is bijzonder geschikt voor organisaties die – met studenten – willen nagaan wat hun meest profijtelijke Innovation Sweet Spots zijn en waar de (hinderlijke) Blinds Spots zitten

Het concept is ook goed te gebruiken bij Inspectiediensten die willen overgaan naar een vorm van Bestuurstoezicht bij specifieke organisaties / bedrijven.

Het concept is in gebruik bij een Media en Communicatie bedrijf om klanten te helpen bij hun digitale en internet communicatie-behoefte en -structuur.

Het concept wordt op dit moment – in aangepaste vorm – toegepast in de zorgsector bij de opzet van een nieuwe, wijkgerichte, digital- and hub-oriënted zorgverlener.