+31(0) 6 53 24 78 44 info@denhoed-co.nl

HR module

De BCG-matrix en het Concurrerende Waarden model van Cameron & Quinn kunnen leiden tot een mooi inzicht en overzicht van de aanwezige en geschikte Human Resources in de organisatie en verwachte transities daarin.

De BCG-matrix

De Boston Consulting Group matrix is een model om de productportfolio van een onderneming te analyseren. De productportfolio is de verzameling van product-marktcombinaties (PMC’s) van de onderneming.

Voor ondernemingen is het belangrijk om inzicht te hebben in de portfolio en de aansluiting daarvan op de markt. Hierdoor kunnen managers verantwoord investeringsstrategieën en HR-voorstellen ontwikkelen ten aanzien van bepaalde kern-producten of strategische bedrijfseenheden

In de BCG-matrix worden de Strategic Business Units (SBU’s) geclassificeerd naar Cash Cows, Stars, Question Marks of Dogs. Een organisatie heeft bijna altijd onderdelen staan in de verschillende kwadranten van de matrix.

Het maken van een BCG-matrix begint bij het vaststellen van SBU’s van de onderneming. Per SBU worden vervolgens cijfermatige gegevens verzameld over de omzet, markt en de grootste concurrent(en). Gegevens kunnen opgevraagd worden bij brancheverenigingen, de KvK en het CBS.

De SBU’s, die zijn meegenomen in de portfolio analyse, worden door cirkels in de matrix vertegenwoordigd. Plaats de SBU’s in het juiste kwadrant en zorg dat de grootte van de cirkel proportioneel is aan de totale verkoopwaarde.

Human Resources

De matrix kan ook gebruikt worden voor een inzicht en overzicht van het aanwezige en geschikte potentieel aan medewerkers in de SBU’s. Immers, alle SBU’s dienen juist en correct bemenst te worden.

In alle SBU’s zijn rollen, kennis en kwaliteiten nodig. Deze zijn na te gaan, onder andere via modellen als het Concurrerende Waarden model van Cameron & Quinn, de Belbin teamrollen, de Myers Briggs Type Indicator, de Hoofddeksel van De Bono, Team Onderzoek en Human Design charts.

Het Concurrerende Waarden model van Cameron & Quinn is een volwaardig model dat – qua vorm – ook nog eens goed past in de SBU-cirkels. Zaak is vervolgens uit te zoeken welke waarden en kwaliteiten vooral gevraagd worden in de desbetreffend units. En, of deze op het ogenblik ook prompt en adequaat worden ingevuld door de in de unit werkende mensen.

Groei en transities

Een SBU is altijd onderhevig aan krachten vanuit de markt en wensen vanuit de onderneming. De richting waarin de SBU zich naar verwachting zal gaan ontwikkelen, kan met een pijl en een verwachte (gestippelde) grootte-orde aangegeven worden in de BCG-matrix.

Een verschuiving van een SBU – en zeker als dit is naar een ander kwadrant in de BCG-matrix – zal naar alle waarschijnlijkheid de nodige consequenties hebben voor de in die unit aanwezige, werkende mensen. Andere waarden en kwaliteiten zullen gevraagd worden, met waarschijnlijk ook de nodige (opleidings- /transitie-) implicaties voor de mensen.

Voorwaar, hier is een visueel praat-plaatje gepresenteerd met een strategisch inzicht en overzicht welke kan dienen als voorbereiding voor overleggen, afwegingen en acties van de HR-verantwoordelijken met de mensen in de diverse SBU’s.