+31(0) 6 53 24 78 44 info@denhoed-co.nl

Leadership Forecast Potential score

Het Leadership Forecast Potential score beschrijft de zeven dimensies met de vijf bijbehorende aspecten met  jouw sterke punten en ontwikkelbehoeften als (potentieel) leidinggevende.

Hogan Personality Inventory

Het Leadership Forecast Potential overzicht  is gebaseerd op de Hogan Personality Inventory (HPI) en is opgesteld aan de hand van zeven dimensies. Elk daarvan betreft vijf bijbehorende aspecten van leiderschap. Leiderschap gaat over het bouwen en in stand houden van een goed presterend team, waarin mensen gezamenlijke doelstellingen vooropstellen boven hun individuele doelen. Leiderschap gaat ook over het goed om kunnen gaan met crises en stressvolle situaties.

Hoge en lage scores

Er bestaat niet zoiets als een goede score. Zowel hoge als lage scores kunnen positief of negatief zijn, ook al zijn sommige scores voor bepaalde vaardigheden belangrijker dan andere. Jouw scores moet je dus bekijken in relatie tot jouw eigen loopbaanaspiraties en carrièredoelstellingen en niet in absolute zin.

Aanpassen gedrag

Je kunt proberen jouw gedrag te veranderen, maar of dat lukt is afhankelijk van drie factoren. Ten eerste moet je weten wat je wil veranderen. Ten tweede moet je besluiten dat je dit ook gaat veranderen. En ten derde moet je weten hoe je dat dan moet veranderen. De informatie in een 360-graden ingevuld overzicht is belangrijk om pogingen tot verandering en ontwikkeling tot een succes te maken.

Het belangrijkste kenmerk voor leiderschap is het vermogen om een goed-presterend team te bouwen en in stand te houden. De verschillende onderdelen van dit overzicht gaat over jouw potentiële capaciteiten om dit te kunnen doen.

Overzicht

De zeven schalen van het Leadership Forecast Potential overzicht zijn – met de bijbehorend aspecten – als volgt gedefinieerd:

Aanpassingsvermogen

De schaal Aanpassingsvermogen geeft aan in hoeverre iemand rustig of gelijkmoedig is, of aan de andere kant juist humeurig en veranderlijk. Mensen met een hoge score zijn zelfverzekerd, veerkrachtig en optimistisch. Mensen met een lage score zijn gespannen, prikkelbaar en negatief.

ZELFBEHEERSING        
LUISTEREN        
LEREN EN PERSOONLIJKE COACHBAARHEID        
RELATIES OPBOUWEN        
OMGAAN MET STRESS        

 

Ambitie

De schaal Ambitie geeft aan in hoeverre iemand een leider is, status zoekt en prestaties belangrijk vindt. Mensen met een hoge score zijn competitief en hebben een sterke drang om hogerop te komen. Mensen met een lage score zijn bescheiden en zijn minder gedreven om hogerop te komen.

ACTIEGERICHTHEID        
CARRIÈREVOORTGANG        
INITIATIEF        
RESULTATEN BEREIKEN        
BESLISSINGEN NEMEN        

 

Sociale gerichtheid

De schaal Sociale gerichtheid geeft aan in hoeverre iemand makkelijk praat en sociaal zelfverzekerd is. Mensen met een hoge score zijn extravert, kleurrijk en impulsief en houden er niet van alleen te werken. Mensen met een lage score zijn terughoudend en stil: ze vestigen niet graag de aandacht op zichzelf en vinden het niet erg om alleen te werken.

INITIATIEF IN INTERACTIES        
ENERGIE        
BENADERBAARHEID        
NETWERKEN        
FUNCTIONEREN IN EEN TEAM        

 

Interpersoonlijke sensitiviteit

De schaal Interpersoonlijke sensitiviteit weerspiegelt sociale vaardigheden, tact en waarnemingsvermogen. Mensen met een hoge score zijn vriendelijk, warm en populair. Mensen met een lage score zijn onafhankelijk, openhartig en direct.

COMPASSIE        
SAMENWERKING        
INPUT VRAGEN        
MEDEWERKERS CONFRONTEREN        
ALLEEN STAAN        

 

Zorgvuldigheid

De schaal Zorgvuldigheid betreft zelfbeheersing, punctualiteit en plichtsgetrouwheid. Mensen met een hoge score zijn georganiseerd, betrouwbaar en nauwgezet. Ze houden zich aan regels en ze zijn gemakkelijk om leiding aan te geven. Mensen met een lage score zijn impulsief en flexibel. Ze hebben moeite met regels en strak toezicht, maar zijn aan de andere kant creatief en spontaan.

OMGAAN MET ONDUIDELIJKHEID        
FLEXIBILITEIT        
PLANNING        
AANDACHT VOOR DETAILS EN DEADLINES        
OMGAAN MET REGELS        

 

Nieuwsgierigheid

De schaal Nieuwsgierigheid geeft aan in hoeverre iemand onderzoekend, ondernemend en vindingrijk is. Mensen met een hoge score zijn gevat, vlug van begrip en uiten hun visie, maar ze zijn ook snel verveeld en besteden weinig aandacht aan details. Mensen met een lage score zijn praktisch en doelgericht en kunnen lange tijd geconcentreerd aan iets werken.

CREATIVITEIT        
INNOVATIE AANSTUREN        
NIEUWSGIERIGHEID        
VISIE        
PROBLEMEN OPLOSSEN        

 

Leerstijl

De schaal Leerstijl geeft aan in hoeverre iemand theoretisch is ingesteld en opleiding als een doel op zichzelf ziet. Mensen met een hoge score houden van lezen en studeren. Mensen met een lage score zijn minder geïnteresseerd in formele opleidingen en leren liever dingen door ze in de praktijk te doen.

OP DE HOOGTE BLIJVEN        
SNEL LEREN        
LEERSTIJL        
ZORGVULDIGHEID IN COMMUNICATIE        
INTELLECTUELE MOTIVATIE