+31(0) 6 53 24 78 44 info@denhoed-co.nl

Primaire Health System

Ieder mens is uniek, iedere groep is uniek, iedere organisatie is uniek. Om gezond te blijven moeten we alert zijn op ons digestieve systeem, vooral wat betreft het ‘voedsel’ dat we tot ons nemen. In analogie geldt dat ook voor de info en data ‘voeding’ van organisaties.

Scholing

Het moment dat je naar school gaat, gaat studeren of een specifieke opleiding volgt, wordt je geconditioneerd. Op zich is daar niets mis mee, want organisaties willen graag mensen inhuren die iets hebben geleerd en weten wat ze moeten doen.

Maar als je niet oppast ben je gehomogeniseerd door de theorieën, modellen, concepten en info die je krijgt toegediend. Als je niet oppast, verlies je jouw unieke menselijke vermogens.

Kijk maar eens terug op de manier waarop je geleefd hebt en op de wijze waarop jij ‘voedsel’ in jouw lichaam hebt gestopt, Je zult zien dat je dat deed in overeenstemming met de gehomogeniseerde, culturele patronen van jouw omgeving.

Gezond blijven

Om gezond te blijven, dien je te letten op het vermogen van jouw digestieve systeem om specifieke nutriënten te leveren om haar processen, de brein functie en jouw cognitieve faculteiten te verbeteren.

Omdat het ook gaat om jouw uniciteit, is het essentieel te weten dat iedereen een uniek digestief systeem heeft. Je bent hier niet om hetzelfde ‘voedsel’ binnen te pakken net als de man of vrouw naast jou.

En, grappig genoeg, heeft ‘voeding’ niets te maken met ‘voedsel’. Niet met wat voor, hoeveel of wanneer je ‘voedsel’ tot je neemt. Laat je niet om de tuin leiden door allerlei concepten over goed of slecht voedsel. Over wat voor soort voedsel het dan ook gaat, het is marketing praat…

Digestief systeem

Het gaat in essentie om het digestieve systeem en de omstandigheden en condities die het beste voor jou zijn om iets tot je te nemen. Het gaat om het bepalen van het specifieke regime waardoor het digestieve systeem verbetert zodat het nutriënten fatsoenlijk absorbeert voor een effectieve cellulaire reparatie, onderhoud en groei.

Wanneer jouw nutriënten-absorptie verbetert, dan verbeter je ook de algehele gezondheid van het lichaam en – heel belangrijk – het functioneren van het brein.
Het digestieve systeem zorgt ervoor dat nutriënten in die gebieden van het brein geraken die specifiek gerelateerd zijn aan jouw bijzondere gaven, aan jouw bijzondere cognitieve en zintuigelijke vermogens

Organisaties

Bij transformatie-processen moet je iets begrijpen van het digestieve systeem in organisaties. Met name bij transformatie-processen die geëntameerd worden via info en data. Het betreft dus niet het verzamelen van info en data, niet de hoeveelheid daarvan, niet het rubriceren ervan; dat is een groot misverstand.

Het gaat om de digestie, de spijsvertering van info en data. Zodat deze kan dienen als correcte en juiste ‘voeding’ voor onderdelen van de organisatie, en met name voor het ‘brein’ in de organisatie. In termen van Mintzberg’s structuren / configuraties, door het top-management van de organisatie.

Kat en muis

Heb je ooit een kat zien spelen met een muis? Het is geen prettig gezicht, een ruw spel. Het is een evolutionair mechanisme om te verzekeren dat de maag van de kat exact het juiste mengsel produceert om de prooi te kunnen verteren. Per slot is het rauw vlees wat ze gaat verteren.

Ieder levend wezen heeft een uniek systeem waarin het is ontworpen om nutriënten op te nemen in het lichaam. Er zijn ook specifieke condities en omstandigheden voor elk levend wezen om te verzekeren dat de voedingsstoffen die worden opgenomen in het lichaam, ook optimaal dienen om het te voorzien van alle essentiële ingrediënten die nodig zijn om de uniciteit en de unieke vermogens in stand te houden.

Hardware en software

Ons brein is – als we de analogie van een computer hanteren- – onze biochemische, bio-elektrische hardware. Het brein heeft zowel een harde schijf voor geheugen-opslag als en een processing center waar complexe vergelijkingen plaatsvinden. Het heeft zintuiglijke input mogelijkheden voor geur, smaak, aanraken, zien, etc.

De persoonlijkheid is de software die draait op de hardware van het brein. Bewustzijn is een software upgrade. Maar – net als bij een computer – zonder een optimaal functionerend brein zal een upgrade niet geïnstalleerd kunnen worden als de hardware de upgrade niet kan hanteren.

Radicale Transformatie, op haar meest fundamentele niveau, houdt een verbeteren van de brein-hardware in, van de capaciteit van het brein voor cognitie. Dat legt de basis voor een verschuiving in het bewustzijn…

Radio

Het Primaire Health System van een organisatie beschouwend, wordt vaak alleen gekeken naar het info-digestieve systeem. Wat er aan info of data binnenkomt, hoeveel en wanneer is niet interessant. Het gaat om het ‘verwerken’ van die info en data, en vooral ook om de omstandigheden en condities waaronder. Worden die gezien en beleefd als een aangename levenservaring?

De analogie met de radio spreekt een ieder wel aan. Wanneer je een bepaald station opzoekt, en je zit op de juiste frequentie, dan krijg je een helder geluid. Zit je er net naast, dan krijg je misvormde geluiden in de uitzending. Wellicht dat je iets hoort van de uitzending, maar het is moeilijk te verstaan.

Vragen

Het bovenstaande heeft als bedoeling om een ieder gewaar te laten zijn/worden omtrent het bestaan en de werking van het Primaire Health System van een organisatie. In deze digitale wereld is een goed werkend info en data digestief systeem van een organisatie cruciaal

Deze beschouwend in de eigen organisatie, stel je dan deze vragen.

 • Heb je concreet zicht op de rauwe, ruwe werkelijkheid?
 • Verkrijg je van daar uit een goede ‘grondstoffelijke’ voeding, in termen van de rauwe en ruwe info en data?
 • Genereert dit ook een mengsel van ‘digestive juices’ in de organisatie?
 • Ben je goed afgestemd op de ‘bronnen’ als bijv. de mega-trends en de SDG’s en word je gevoed met heldere info en data?
 • Bevatten de ‘voedingsstoffen’ de juiste ‘nutriënten’ voor alle organisatie-onderdelen?
 • Worden de digestieve omstandigheden en condities in de organisatie als aangenaam ervaren?
 • Verkrijgt het ‘brein’ (lees het top-management) op een correcte wijze de juiste voeding, zodat zij de goede beslissingen kan nemen?
 • Hoe worden beslissingen – in Blue Ocean termen – gecommuniceerd naar de organisatie?
 • En, heel belangrijk voor het voortleven, als organisatie-onderdelen of het topmanagement geen juiste info en data verkrijgen,
  waar in het digestieve systeem zit dan de blokkade of de misvorming?
 • Hoe is deze te verbeteren, of – bij voorkeur – geheel te elimineren?