+31(0) 6 53 24 78 44 info@denhoed-co.nl

Effectief Leiderschap / Out of Control

Voor organisaties die een duurzaam en competitief voordeel willen bereiken, in de top van een snel, complex en dynamisch werkveld, is het van belang dat medewerkers zich richten op innovatie.

Wereld verandert snel

De wereld verandert snel, kennis veroudert rap en is steeds makkelijk te kopiëren. Om als organisatie te kunnen overleven heb je tegenwoordig eigenlijk geen keus meer: je moet innoveren.

Eén van de belangrijkste pijlers, wellicht zelfs de enige, om innovatiekracht binnen organisaties te verbeteren is door de creativiteit van medewerkers te stimuleren. Wetenschappers geven aan dat juist een mindset van creativiteit van medewerkers een fundamentele bijdrage levert aan organisatie-innovatie, -effectiviteit en uiteindelijk het voortbestaan van organisaties.

Creativiteit en Originaliteit

Laten we eens inzoomen op ondernemerschap en creativiteit. Steeds meer manager realiseren zich dat het aanmoedigen van creativiteit en originaliteit bij medewerkers van essentieel belang is om een concurrentievoordeel te behouden.

Maar, tegenover deze wens en het cruciale belang van meer originaliteit en creativiteit staat een tegenstrijdig gegeven. Uit onderzoek bij medewerkers van verschillende industrie-takken blijkt dat bijna de helft van de medewerkers regelmatig de druk voelt om zich te conformeren aan de organisatienormen en -waarden; meer dan de helft van deze groep durft de status quo niet uit te dagen. “We willen wel, maar durven niet”.

Mindset

Uit meerdere onderzoeken blijkt ook dat wanneer medewerkers zich conformeren aan de organisatorische en/of sociale groepsdruk, de creativiteit en de innovatiekracht van die organisatie enorm afnemen en de zelf-effectiviteit van medewerkers sterk vermindert.

Een innovatie-mindset en het doorbreken van groeps- en organisatienormen lijken te vragen om een anders denken en met name een ander gedrag van leidinggevenden en medewerkers. Gedrag dat afwijkt van sociale en organisatienormen, van acties van anderen en tegen verstikkende regelgeving en controles ingaat.

Rebellen

Rebel Rebel’ – David Bowie

De laatste jaren zijn diverse boeken uitgebracht over het belang van rebels gedrag bij professionele organisaties. Het overkoepelende thema betrof steeds weer: “We hebben rebellen nodig in onze organisaties”.

Maar is dat ook zo, waarop is dat gebaseerd? En als het klopt, welke instrumenten zijn dan aan te reiken, zodat wij met z’n allen meer in staat zijn of worden gesteld om meer origineel en non-conformistisch gedrag te vertonen? Origineel en non-conformistisch gedrag dat zou kunnen leiden tot duurzaam presterende organisaties en medewerkers…

Controlers

Als er één doelgroep is die zich conformistisch lijkt te moeten gedragen, dan lijken dat toch controllers zijn. Een doelgroep die gewend lijkt te zijn aan een hoge regeldichtheid, systemen en procedures. De vraag is evenwel: hebben ook controllers behoefte aan meer ruimte voor origineel en non-conformistisch denken en doen, en bevordert dit mogelijk zelfs hun zelfeffectiviteit en prestaties binnen organisaties?

Uit een studie onder controllers blijkt dat met name het probleemoplossend vermogen (als element van zelfeffectiviteit) dé aanjager is voor duurzame prestaties. Anders denken en vooral anders doen kan ook in het belang zijn van de organisatie en haar cliënten.

De belangrijkste ‘rebellerende’ aspecten uit de studie, zijn:

Probleemoplossend vermogen

Vasthoudendheid

Zelfvertrouwen in moeilijke omstandigheden

Zich durven uit te spreken

Onafhankelijk denken

Creatief denken

Niet zozeer rebellen, of rebels gedrag lijken te worden gevraagd, maar professionals die zelfeffectief zijn en die hun oplossingsvermogen aanwenden om verbeterde resultaten voor zichzelf en de organisatie te bewerkstelligen. Word dus – naar prof. Bas Kodden – een HELD: een Hoog Energieke Leidingnemende Doener.

Leiderschap

Wat betekent deze nieuwe resultaten voor leiderschap en voor een ieder persoonlijk? Als je professionals hun professionele autonomie ontneemt, en medewerkers inzet als pionnen op het schaakbord van het management, blijkt dat al jaren een voorspeller te zijn voor minder welzijn, minder bevlogenheid, meer burn-out, forse inertie en dus disfunctionele organisaties.

Taken en functies strak afkaderen, standaardiseren en protocolleren bleken ook onderwerpen in discussies. Het bleek dat professionals binnen zowel de juridische, bancaire als zakelijke dienstverlening uiterst gevoelig zijn voor een tekort aan regelcapaciteit. Hoe lager de mogelijkheid tot regelcapaciteit, hoe lager het probleemoplossend vermogen.

Centralisatie en standaardisatie zijn managementconcepten uit het verleden! Er bestaat geen zekerheid. De enige zekerheid is dat we onze talenten, kwaliteiten en vaardigheden kunnen en moeten benutten. “Bouw geen hekken, maar een drinkplaats”. Oftewel: “Engage through purpose”

Taak leidinggevende

Het rigide vasthouden aan protocollen en regels is contraproductief. De taak van leidinggevenden is ervoor te waken dat – soms reële – angsten en zorgen in de organisatie worden omgezet in de verkeerde controlemechanismen.

Er zijn uiteindelijk slechts twee typen leidinggevenden: effectieve leidinggevenden en ineffectieve leidinggevenden. Effectieve leidinggevenden leiden uiterst succesvolle teams die bestaan uit teamleden die bevlogen en ultiem verbonden zijn, en extreem eigenaarschap aan de dag leggen.

Om dit te creëren dienen leidinggevenden zich te focussen op mentale innovatie, het probleemoplossend vermogen en de persoonlijke groei van medewerkers. Professionals die hun talenten optimaal inzetten door gebruik te maken van hun originaliteit, zelfeffectiviteit en bevlogenheid.

Business Innovation Studio

Met het Business Innovation Studio (BIS) concept beogen wij alumni op het pad te zetten van origineel en gedurfd denken en doen. wij dagen hun in het curriculum ook uit hun nieuwsgierigheid te bevredigen door zelf-effectief en – reflectief onderzoek te doen naar vragen als:

– How can leadership deal with monumental transformations in the world (issues concerning today’s growing concern on SDG’s and business ethics?

–  How should leadership look like, to be sustainable and to optimize employee engagement and performance?

–  How can leadership / management achieve positive outcomes and avoid negative outcomes for multiple stakeholders in the short and longer term?

One life, no limits! Live it Up!

Met de BIS dagen wij alumni en promovendi uit tot origineel, creatief, gedurfd / rebels en zelf-effectief studie, onderzoek en handelen. Als zij daarbij een gevoel van ‘out of control’ ervaren, zullen wij ze herinneren aan een prachtige quote: “One life, no limits! Live it Up!”