+31(0) 6 53 24 78 44 info@denhoed-co.nl

Business Strategie

Wat houdt strategie in? Strategie betreft gewoon de doelen die je stelt en de acties die je onderneemt om die doelen te bereiken.

Strategie

Wat je ook hebt bereikt in het leven, je had – bewust of onbewust – een strategie. Bezie strategie als een pad door de tijd. Je hebt een doel gekozen en een aantal acties. Des te beter jij er in slaagde de juiste doelen te kiezen en een stel goede acties om die doelen te bereiken, des te beter waren jouw strategieën.

Een business strategie betreft gewoon de doelen waar een organisatie zich op focust en de gezamenlijke acties die de mensen dan ondernemen om deze doelen te bereiken.

Business strategie

Business strategie gaat over het kiezen van de juiste, ambitieuze doch wel haalbare, doelen die uitstijgen boven elke dimensie van een business model. Om dan de organisatie te focussen om gericht die optimale set van acties uit te voeren om die doelen ook te halen.

Zoals de mensen van McKinsey zeggen: “The big picture is the purpose of the organization is to efficiently and effectively develop and deliver the value proposition and go-to-market to fulfill the needs of the target customers better than competitors all for the purpose of achieving the mission”.

De typische werkwijze is om de doelen en acties van de top van het business model naar beneden te definiëren. Je begint met een overtuigende, inspirerend en uitdagende missie. Je gaat dan verder naar het uitkristalliseren en begrijpen van de doel-markten, klanten en geografie waar de business zich op wil focussen en wil winnen.

Figure it out…

Vervolgens zoek je de onderscheidende waarde-proposities uit, gebaseerd op producten, diensten en prijsstellingen. Je voegt aan de proposities een go-to-market strategie toe, die tevens een sales, marketing en distributie aspect omvat.

Ten slotte definieer je hoe de organisatie de efficiëntie en effectiviteit dient te verbeteren bij het ontwikkelen en leveren van de waarde-propositie en de go-to-market strategie.

Strategie is overall

Eén van de uitdagingen met een strategie is, dat het overall is en dat er zoveel verschillende types van strategie zijn. De lijst is lang en het gevaar bestaat dat de strategieën niet gecoördineerd en uitgelijnd worden, waardoor er onnodige complexiteit en inefficiëntie optreedt.

Een goede en sterke strategische planning is de meest effectieve manier om te zorgen voor het verbeteren van de productiviteit van de organisatie.

Het verhaal van een strategische focus.

Onderdeel van Sam Walton’s genialiteit was zijn originele missie voor Walmart. Dat was “to give ordinary folk the chance to buy the same things as rich people”. Sam was gefocust op het leveren van betere klantwaarde dan de concurrentie, en niet zozeer op groei zoals Kmart.

In de laatste 50 jaar vertaalde deze zeer verschillende missies zich in zeer verschillende strategieën en in miljoenen verschillende acties.

Waar honderden concurrenten faalden, triomfeerde Walmart vanwege hun strategie, keuzes, doelen en acties die werden ingegeven door hun missie: “giving ordinary folk the chance to buy the same things as rich people”.

Deze missie was ingebed in de gehele kostenstructuur van Walmart. En het kosten-voordeel werd gedeeld met de klanten in termen van lagere prijzen.

 

(bron: https://www.stratechi.com/what-is-strategy/ )

Belang business strategie

Er zijn zes redenen waarom een business strategie belangrijk is voor een organisatie, te weten:

  • planning: een business strategie helpt de organisatie om de belangrijkste stappen te identificeren om de doelen te bereiken
  • sterktes en zwaktes: het proces om een business strategie te creëren geeft tevens de mogelijkheid om de sterktes en zwaktes van de organisatie te identificeren en te evalueren. Kapitaliseer dan op de sterktes en overwin of elimineer de zwaktes.
  • efficiëntie: een business strategie stelt de organisatie in staat om resources toe te wijzen aan de business activiteiten die de organisatie automatisch meer efficiënt maken
  • control: een business strategie geeft de organisatie meer control over de activiteiten die worden ondernomen om de organisatie-doelen te bereiken. Gaande het pad dat wordt afgelegd kan gemakkelijk beoordeeld worden of de activiteiten de organisatie dichter bij haar doelen brengt.
  • competitief voordeel: bij het opzetten van een duidelijk en helder plan hoe de organisatie haar doelen wil bereiken, kan een focus op en kapitalisering van de sterktes ervoor zorgen dat een competitief voordeel wordt ontwikkeld die de organisatie uniek maakt.

Contingency planning

Een krachtig onderdeel van een effectieve business strategie is de contingent planning. Contingency plannen zijn in wezen “Wat als..?” en “Als…, dan…” scenario’s en kunnen zaken omschrijven als “Als de markt verschuift in die richting, dan kopen wij die en die activiteiten op…” of “Als de economie krimpt, dan gaan we focussen op …”.

Contingency plannen zijn belangrijk omdat een business strategie altijd uitgaat van hypothesen, een aantal uitgangspunten omvat en gaandeweg – afhankelijk van veranderende omstandigheden of nieuwe trends – wellicht in de tijd bijgesteld dient te worden