+31(0) 6 53 24 78 44 info@denhoed-co.nl

Business Plan

Een business plan is een must, met name als je als onderneming externe partijen zoals financiers bij jouw plan wilt betrekken.

De omgeving en context is voor veel organisaties zo complex en veranderlijk, dat deze door individuen alleen eigenlijk niet meer te overzien en te hanteren is. Een goed plan en teamwork krijgen hierdoor bij organisaties een steeds belangrijke en bepalendere rol. Executives dienen hierin – als ondernemer – een toonaangevende voortrekkersrol te spelen.

MBTI

Bij het uitrollen van een (strategisch) business plan is het belangrijk dat iedereen weet wat hij / zij moet doen en aan de slag gaat. Bij voorkeur in een samenwerkingsverband en in dezelfde richting. Sommigen hebben aan een paar woorden genoeg om aan de slag te kunnen gaan. Anderen hebben meer tekst en een specifieke uitleg nodig. Uitleg over het Waarom – nut & noodzaak – over het Wat (exact) en het Hoe (concreet). Een Myers Briggs Type Indicator test geeft aan tot welke categorie iemand behoort en wat de beste vorm van uitleg, en daarmee aansturing, is.

Ingrediënten business plan

1. Visie en business objectives

Het business plan is bedoeld om te helpen de business doelen te bereiken. Met een visie voor de richting van de business kun je heldere instructies creëeren in het business plan voor wat er gedaan moet worden en wie daarvoor verantwoordelijkis.

2. Kernwaarden

Het business plan begeleidt top-level executives zowel als afdelingen over wat wel of niet gedaan moet worden, en wel in overeenstemming met de kernwaarden van de organisatie.

3. SWOT analyse

SWOT staat voor strengths, weaknesses, opportunities en threats. Deze analyse is onderdeel in elk business plan, omdat het aangeeft op welke strengths de onderneming c.q. het plan leunt en als concurrerend voordeel of Unique Selling Point hanteert. Daarmee realiseert de onderneming zich ook welke zwakke punten en bedreigingen er zijn.

4. Tactics

Menig business plan benadrukt de operationele details, over hoe het werk gedaan zou moeten worden teneinde maximale efficiency te bereiken. Het is vooral van belang voor de MBTI types met een hoge S en/of J score. Mensen die verantwoordelijk zijn voor de tactics begrijpen wat er gedaan moet worden om tijd en inspanningen te besparen.

5. Resource allocatie

Een business plan geeft aan waar de verlangde en noodzakelijke resources, om het plan uit te voeren, te vinden zijn. Het geeft aan hoe de resources zullen worden gealloceerd en wie daarvoor verantwoordelijk is.

6. Meten

Het business plan geeft ook de wijze aan waarop de voortgang en output gemeten kan worden (KPI’s en KSF’en).  Om na te gaan hoe de organisatie het doet ten aanzien van de gestelde doelstellingen die zijn opgesteld voordat het plan werd gelanceerd.

Vaardigheden voor executies / ondernemers

Ondernemen is mogelijkheden zien en daar een plan op maken. Beschikken over de juiste vaardigheden bij executies is bepalend voor succes. Om een business plan uit te voeren, zijn kwaliteiten als enthousiasme, passie voor het nieuwe product / dienst, creativiteit, risico’s durven nemen, commercieel inzicht, betrouwbaarheid, flexibiliteit en doorzettingsvermogen van doorslaggevend belang en die zitten (hopelijk) in hun DNA. Vakkennis, marketing, netwerken en financiële administratie zijn zaken die een ieder kan leren.

Netwerken

Of iemand nu al een groot netwerk heeft of er nog eentje op moet bouwen, netwerken is een belangrijke vaardigheid. De skill om mensen makkelijk aan spreken, komt bij een business plan goed van pas. Er zijn mogelijkheden genoeg om een netwerk uit te breiden. Denk daarbij niet alleen aan nieuwe klandizie, je kunt ook enorm veel leren van anderen. En misschien levert het de onderneming nog wel een mooie samenwerking op ook.

Blijf jezelf ontwikkelen

Risico nemen en kansen zien. Dat doe je als executive niet door stil te blijven zitten. Jezelf blijven ontwikkelen en nieuwe doelen bepalen zijn belangrijke aspecten van het ondernemerschap. Het is ook dé manier om de kwaliteit van jouw werk / taken te blijven verbeteren, waardoor je met een eigen ondernemersstijl op top-level niveau juist een meerwaarde creëert of het (aanvullende) verschil maakt.

Blijf – als executive en ondernemer – reflecteren, maar vraag ook anderen om feedback. En blijf vooral alle ontwikkelingen in de wereld, de trends, de  markt en de branche in de gaten houden.

Nuttige websites:

https://agilescrumgroup.nl/wat-is-kanban-methode/

https://trello.com/nl

https://trello.com/templates

https://www.passionned.nl/strategie/pm/kpi/

https://leansixsigmatools.nl/wat-zijn-key-performance-indactors/kritische-succesfactoren