+31(0) 6 53 24 78 44 info@denhoed-co.nl

Business Intelligence

Business intelligence staat voor het verzamelen van gegevens binnen de eigen organisatie-activiteiten. Het is het proces van gegevens omzetten in informatie. Informatie die moet leiden tot kennis en aanzetten tot gerichte, adequate actie.

Informatie voor beslissingen

Het doel van Business Intelligence (BI) is afgeleid van de visie en strategie, het bedrijfsdoel en mission statement. BI wordt beschouwd als de opvolger van het management-informatiesysteem (MIS) uit voorgaande decennia.

In de praktijk komt BI erop neer dat je een begrijpelijk overzicht maakt van de data van de organisatie. En die data gebruikt om veranderingen teweeg te brengen, inefficiënties weg te nemen en om je snel aan te passen aan veranderingen in de omgeving, de vraag / vragen en het aanbod.

Location Intelligence

Een speciale variant van BI is Location Intelligence. Hierbij worden gegevens van de organisatie aan de hand van de ruimtelijke component, die bij meer dan 80% van alle gegevens aanwezig is, op een kaart geprojecteerd.

Dankzij het groeiende ruimtelijke bewustzijn – mede door toedoen van Google Maps, route navigatiesystemen maar bijv. ook de Sustainable Development Goals – neemt deze variant van BI in rap tempo toe. Te meer omdat Location intelligence nuttige inzichten oplevert.

Perspectieven

Er wordt veelal een onderscheid gemaakt tussen een tweetal BI-perspectieven:

– Het technologische perspectief waarbij expliciet wordt ingegaan op de rol van de IT/ICT binnen het BI-proces. IT/ICT speelt een rol bij het verzamelen van data (Extractie, Transformatie en Laden, oftewel ETL), bij het integreren van data (de analyse waarbij uit data intelligence wordt verkregen) en bij de verspreiding hiervan binnen de organisatie. De nadruk ligt overigens meer op het gebruik van IT/ICT dan op het proces erachter.

– Het business perspectief met het systematische proces waarbij – op basis van de strategie en de informatiebehoefte – data wordt verzameld en geanalyseerd. De verkregen informatie en kennis dragen op hun beurt weer bij aan de strategie. Het gerelateerde Corporate Performance Management perspectief richt zich niet alleen op financiële doelen maar ook op het interne proces, op de klant en op innovatie en groei van de organisatie: de vier perspectieven van de Balanced Scorecard.

Slimmere beslissingen

Business intelligence kan organisaties helpen betere besluiten te nemen door actuele en historische data te laten zien binnen de context van de organisatie.

Een aantal manieren waarop BI organisaties helpt om slimmere, data-gestuurde overzichten / inzichten te genereren en beslissingen te nemen:

 • Klant-problemen en -gedrag analyseren
 • Prestaties en resultaten / outcome volgen
 • Markttoestanden volgen en analyseren
 • Data vergelijken met concurrenten
 • Manieren identificeren voor profijt en groei
 • Processen en werkzaamheden optimaliseren
 • Business model evalueren
 • Successen en mislukkingen voorspellen
 • Mega-trends (m.n. technologische, SDG’s, real time en AI marketing)
 • Algemene economische, politieke, sociale en culturele trends volgen
 • Nieuwe trends in de markt vinden
 • Problemen of issues in de organisatie ontdekken

Data-visualisatie

Data-visualisatie is een gebruikelijke manier om business intelligence te presenteren. Mensen zijn visueel ingesteld en pikken snel patronen of kleurafwijkingen op. Datavisualisatie toont data op een meer toegankelijke en begrijpelijke manier.

Visualisaties kunnen snel een verhaal vertellen en trends of patronen aan het licht brengen. Met een cijfermatige analyse van de (ongestructureerde) data is dat misschien niet zo gemakkelijk te bewerkstelligen.

De toegankelijkheid maakt het ook mogelijk om meer en diepgaander gesprekken te voeren over de data op zich, wat tot een bredere acceptatie en impact in de organisatie leidt.

Nuttige websites voor visuals

https://www.tableau.com/nl-nl/learn/articles/data-visualization

https://www.tableau.com/nl-nl/learn/articles/best-beautiful-data-visualization-examples

https://www.boardofinnovation.com/tools/business-model-kit/

https://www.boardofinnovation.com/tools/

https://grovetools-inc.com/collections/visual-planning-templates

http://designforhumanity.nl/design-thinking/?gclid=EAIaIQobChMIx9maofqB6gIVCZSyCh28oQjQEAAYAyAAEgKslvD_BwE

https://www.ideo.com/eu

En ook:

https://www.staedtler.com/be/nl/ontdekken/visualisatietechnieken-voor-flipchart-en-whiteboard-grafisch-opnemen-sketchnoting/
https://www.frankwatching.com/archive/2013/06/11/effectief-visualiseren-ideeen-prikkelen-genereren-en-overbrengen/

https://miro.com/blog/wardley-maps-whiteboard-canvas/
https://www.canstockphoto.com/business-process-workflow-diagram-28648048.html

https://www.copper.com/resources/customer-journey-mapping
https://blog.walkme.com/user-journey-map/