+31(0) 6 53 24 78 44 info@denhoed-co.nl

Externe Financiering

Banken blijven het voornaamste kanaal voor externe financiering. Zo klopt bijna driekwart van de bedrijven met een financieringsbehoefte als eerste aan bij de bank om over de mogelijkheden te praten.

Accountant

Deze duidelijke voorkeur voor bancaire financiering komt door de bestaande relatie met de huisbank en simpelweg de bekendheid van dit kanaal.

Na de bank doen bedrijven het liefst een beroep op hun accountant als ze de mogelijkheden gaan verkennen. Deze is bekend met de bedrijfseconomische kant van de onderneming, heeft zicht op de prestaties van de onderneming en is om die redenen een logische gesprekspartner voor de ondernemer.

Aanbieders

Er is een enorme veelheid aan aanbieders en vormen van financiering. De omvang van het totale aanbod is bovendien niet transparant. Zo is het bijvoorbeeld moeilijk om de omvang te bepalen van leverancierskrediet of financiering door business angels, vermogende individuen die op betrokken wijze investeren in een bedrijf.

Er wordt ook nergens geregistreerd wat het verschil is tussen de bedragen die aanbieders graag zouden willen financieren en het deel dat ze daadwerkelijk financieren.

Om die reden is er slechts beperkt zicht op recente ontwikkelingen in de acht voornaamste vormen van financiering: bankkredieten, crowdfunding, equipment lease, factoring, private equity inclusief durfkapitaal, direct lending, de mkb-beurs en kredietunies.

Financieringsproblemen

Kasstroom- en liquiditeitsproblemen kunnen voor bedrijven leiden tot solvabiliteitsproblemen en mogelijk weer tot financieringsproblemen. Banken en non-bancaire financiers komen bedrijven tegemoet door ondernemers financieel meer lucht te geven.

Dit doen zij door aflossingen uit te stellen, extra leningen te verstrekken of door bedrijven meer kredietruimte te geven.                                                                  

Financieringsvormen

Er is een duidelijke link tussen type onderneming en financieringsvormen. Na bancair krediet verkennen bedrijven bovengemiddeld vaak ook de vormen rekening courant, onderhandse lening en leasing. De meest populaire vorm van extern eigen vermogen is het gebruikmaken van informele investeerders.

Met name middelgrote bedrijven en bedrijven in de landbouw, nijverheid en bouw onderzoeken de mogelijkheden van leasing. Factoring wordt het vaakst genoemd door het grootbedrijf.

Hoe kleiner en jonger, hoe vaker informele investeerders, crowdfunding en business angels worden overwogen. Deze vormen spreken sowieso een specifiek publiek aan.

Zo zijn bedrijven in de bedrijfstak informatie en communicatie bovengemiddeld geïnteresseerd in informele investeringen (ca. 40 procent), business angels (ca. 20 procent) en crowdfunding (ca. 15 procent).