+31(0) 6 53 24 78 44 info@denhoed-co.nl

Financiering

Alternatieve financiers bieden andere vormen van financiering aan dan banken.

Alternatieve financiering

Alternatieve of non-bancaire financiering is een lening die niet van een bank komt. Onderzoek of deze financieringsmogelijkheid iets voor jouw organisatie zijn. Ga wel eerst na of er subsidies en overheidsregelingen zijn die je kunt gebruiken. Naast subsidies zijn er ook borgstellingen, financiële bijdragen, prijzen en fiscale maatregelen.

Alternatieve financieringsvormen

Familie en vrienden

(3 F’en: “Family, friends and fools”)

Vraag familie of vrienden of ze in de plannen willen en kunnen investeren door geld te lenen. Maak een goed plan om te presenteren. Het is ook slim om de afspraken over deze onderhandse lening helder op papier te zetten.

Crowdfunding

Bij crowdfunding haal je geld op via een platform. Bij ‘de crowd’: mensen die een bedrag in de onderneming willen investeren. Bij zakelijke crowdfunding gaat het vaak om bedragen vanaf €50.000, soms vanaf €25.000.

Leasing

Bij leasing betaal je voor het gebruik van bedrijfsmiddelen zoals een auto, machine of computer. Het is een vorm van huur. Onderzoek wat het meest handig is, bedrijfsmiddelen leasen – ook wel off balance financing genoemd – of kopen.

Factoring

Bij factoring en debiteurenfinanciering krijg je een krediet van een financier (bank of factoringmaatschappij). Ze schieten een bedrag voor. Bij factuurfinanciering verkoop je je factuur aan een financier. Bij sommige factoringbedrijven kun je al een voorschot krijgen op facturen vanaf €1.000.

Microkrediet en MKB-krediet

Een microkrediet is een zakelijke lening van maximaal €50.000 voor startende en bestaande ondernemers. Qredits is zo’n microfinancier.
Een MKB-krediet is een zakelijke lening van minimaal €50.000 en maximaal €250.000.

Business angels

Business angels zijn particuliere of informele investeerders, vaak ex-ondernemers. Zij investeren alleen of met een groep bedragen tussen de €50.000 en €750.000 in het bedrijf.

Ketenfinanciering

Met klanten en leveranciers kun je – via ketenfinanciering of reverse factoring – financiële ruimte organiseren door betalingsvoorwaarden af te spreken.

Kredietunie

Een kredietunie is een coöperatie van ondernemers, die financiering, leningen en coaching biedt voor bedragen tussen de €50.000 en €250.000.

Strategische partner

Een strategische partner kan een persoon of organisatie zijn –  een business angel of een participatiemaatschappij. Ook belangrijke klanten, leveranciers, maar ook overnamekandidaten of concurrenten kunnen plannen financieren.

Seed-fonds

Een Seed-fonds is een speciaal Venture Capital (investerings)fonds, deels gefinancierd door de overheid. Het richt zich op innovatieve, startende bedrijven vanaf een bedrag van €200.000.

Direct lending

Direct lending is financiering van ondernemingen door bedrijven en institutionele beleggers zonder tussenkomst van een bank. Direct lending loopt via MKB-fondsen en gespecialiseerde financiering-portals.

Private debt fonds

Een private debt fonds is een andere vorm van direct lending. Een private debt fonds verstrekt achtergestelde leningen aan MKB-ondernemingen.

Om in aanmerking te komen voor een lening moet er winst zijn. Er moet ook voldoende cashflow zijnen het bedrijf moet niet meer bij een bank terecht kunnen voor extra krediet.

Financiers lenen bedragen tussen €250.000 en €10 mln. De lening is bestemd voor groei, vernieuwing, bedrijfsovername of herfinanciering.

NB: bij een faillissement hebben andere schuldeisers voorrang.

Online krediet via fintech

Fintech-financiers geven krediet met behulp van (online) financiële technologie. Aanvraag, beoordeling en uitbetaling kunnen snel gaan. Het gaat meestal om bedragen vanaf €5.000 tot €250.000. Denk bijvoorbeeld aan een online krediet, online werkkapitaal, matching-platforms, voorschot-krediet via een pinautomaat en een voorschot-krediet voor een webshop.

Invest-NL

Invest-NL is een privaat investeringsfonds met een focus op energietransitie en innovatieve scale-ups. Richtlijn voor een investeringsbedrag is €5 miljoen. Het fonds financiert maximaal 50% van het benodigde bedrag. Via een quickscan schat Invest-NL in of een project of onderneming in aanmerking komen voor een bijdrage.

MKB-beurzen

De NPEX is een effectenbeurs voor MKB-ondernemers die op zoek zijn naar (groei)kapitaal voor een bedrag tussen de €1 mln en €10 mln.

Nxchange is een effectenbeurs voor MKB-ondernemers voor directe handel in effecten tussen bedrijven en beleggers. Bij Nxchange verkrijgt een MKB-bedrijf ook startkapitaal, innovatiekapitaal en groeikapitaal door zelf aandelen of obligaties uit te geven via blockchain. Financieringsbedragen beginnen bij €200.000.

Venture Capital fonds

Een Venture Capital fonds is een investeringsfonds gericht op risicovolle investeringen in innovatieve en/of snelgroeiende bedrijven. Een Venture Capital fonds investeert vanaf ongeveer €200.000 en bijna altijd tegen een percentage van aandelen.

Participatiemaatschappijen

Een participatiemaatschappij beheert het vermogen van institutionele beleggers en beleggingsfondsen in een fonds. Een participatiemaatschappij richt zich met kredieten op het grotere MKB met bedragen tussen de €1 mln en €2 mln.

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM) zijn participatiemaatschappijen van provincies. Ze investeren vooral in innovatieve en snelgroeiende bedrijven. De voorwaarden voor geld lenen verschillen per ROM en het minimumbedrag is €50.000.

Startup Box

Via de Startup Box zijn financieringsregelingen van de overheid te kiezen, die bedoeld zijn voor innovatie.

Effectenbeurs en SPAC

De effectenbeurs richt zich op grotere bedrijven met een eigen vermogen van €5 mln en een uit te geven aandelenwaarde van €5 mln.

Een nieuwe beurstrend is de SPAC. SPAC staat voor special purpose acquisition company. Dit zijn bedrijven die hun beursnotering gebruiken om kapitaal op te halen voor een overname of fusie. Bij de beursgang weten investeerders nog niet in welk bedrijf zij uiteindelijk beleggen. SPAC’s hebben ook geen bestaande bedrijfsactiviteiten op de dag van hun beursgang.

Islamitische bedrijfsfinanciering

Islamitische of halal bedrijfsfinancieringen houden rekening met de volgende regels:

– Rente vragen op een lening is verboden;

– Het geld mag niet gebruikt worden voor alcohol, wapens, pornografie, gokken en niet-halal voedsel;

– Zekerheid en duidelijkheid staan voorop bij contracten en transacties om onverantwoorde risico’s te voorkomen;

– Gokken op winst is verboden. Er mag geen winst gemaakt worden op basis van toeval waarbij de één wint, de ander verliest. Een eerlijke verdeling van risico en winst staat voorop.

Financiering kan via verkoop van aandelen van een besloten vennootschap. Een partnerschap, stille vennootschap of joint venture zijn ook opties. De financier brengt dan geld in en een bedrijf productiemiddelen en personeel. Leasing of huurkoop is daarbij ook een mogelijkheid.

Bancaire financiering

Naast alternatieve financiering kan er ook geld geleend worden bij de bank. De belangrijkste vormen van bancaire financiering zijn bankgarantie, banklening, factoring en debiteurenfinanciering, hypothecaire lening, kredietverzekering en leasing.

Bbz

Met het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) begeleiden gemeenten mensen met een bijstandsuitkering of een aflopende WW-uitkering naar zelfstandig ondernemerschap.

Bij de gemeente waarin je woont, kun je financiële ondersteuning aanvragen in de vorm van een krediet of aanvulling op je inkomen.

Je kunt Bbz aanvragen als:

– je een bedrijf wilt starten en een bijstandsuitkering hebt

je als gevestigd ondernemer tijdelijke financiële problemen hebt;

– je 55 jaar of ouder bent met een niet-levensvatbaar bedrijf

je wilt stoppen met je bedrijf.