+31(0) 6 53 24 78 44 info@denhoed-co.nl

Het Vliegwielmodel

Het Vliegwielmodel komt erop neer dat succesvolle bedrijven altijd verschillende ontwikkelingsfasen doorlopen. Een doorbraak is het gevolg van vele incrementele verbeteringen.

Good to Great

Het Vliegwielmodel werd door Jim Collins gebruikt in zijn boek Good to Great. Hij legt uit dat bedrijven hun strategie kunnen vergelijken met een enorm vliegwiel. Het idee achter het concept is dat het gewoonlijk veel moeite kost om een groot vliegwiel in beweging te krijgen. Echter, wanneer het eenmaal momentum heeft, zit er steeds meer kracht, energieen vaart in de buitenkant van het vliegwiel. Daardoor kan het vliegwiel sneller en efficiënter gaan draaien met minder moeite.

Incrementele verbeteringen

Het Vliegwielmodel geeft aan dat succesvolle bedrijven veel moeite steken in incrementele verbeteringen. Wanneer al deze verbeteringen echter bij elkaar opgeteld worden, voelen de mensen in de organisatie de kracht ervan en passen ze zich eraan aan. Dat resulteert weer in een sneller bedrijfsresultaten boeken met minder moeite.

Volgens het Vliegwielmodel steken middelgrote en grote bedrijven veel energie en vele uren in hun organisatie om succesvol te worden. Vaak is het resultaat van al deze moeite niet direct zichtbaar. Totdat er een doorbraakmoment is. Dat is het moment waarop resultaten zichtbaar worden, in de zin van inkomsten. Het gevolg is dat de bedrijfsresultaten steeds sneller zullen blijven verbeteren vanwege de enorme kracht die er achter zit.

Volgens Jim Collins is er altijd een Vliegwielmodel voor goede en succesvolle bedrijven, omdat zij geen grote transformaties kunnen implementeren zonder eerst kleine stapjes te zetten. Een bedrijf mag dan wel een groot doel of purpose hebben, maar dat is alleen te bereiken door te zorgen dat eerst kleinere doelen worden gerealiseerd.

Van binnen naar buiten kijken

Een essentieel onderdeel van het Vliegwielmodel is dat bedrijven van binnen naar buiten moeten kijken. Hiervoor vergelijkt Jim Collins een bedrijf met een ei waarin een kuiken zich ontwikkelt. Stel je voor hoe buitenstaanders dit ei zien. Iedereen denkt misschien dat het een gewoon ei is, tot het kuiken zich in een weg naar buiten baant. Vanaf het moment dat het kuiken de eierschaal breekt, trekt het de aandacht vanwege het doorbraakmoment. Terwijl de buitenstanders bezig waren met hun dagelijkse dingen, onderging het kuiken onopgemerkt verschillende ontwikkelingsprocessen. Dit is ook wat er met veel organisaties gebeurt. Vaak zetten ze ontwikkelingsstappen die niet worden opgemerkt door buitenstaanders.

Het Doom Loop effect

Het Doom Loop effect of is het tegenovergestelde van het Vliegwielmodel. Bij een Doom Loop proberen mensen het doorbraakmoment op te zoeken, te forceren, door met nieuwe ideeën en initiatieven te komen en deze te implementeren.

Een CEO kan besluiten een nieuw product te lanceren en het team te motiveren om hun best te doen om het product tot een succes te maken. Van al deze motivering zal echter slechts een klein deel succesrijk zijn. Als de motivering werkt, is het effect op de organisatie niet per se groot. De motivatie kan leiden tot betere prestaties, maar ze zorgen niet voor een doorbraak.

Op zoek naar een wonder

Bedrijven in de Doom Loop proberen de opbouw over te slaan door grote en brede initiatieven te implementeren. Deze bedrijven zijn op zoek naar een wonder dat waarschijnlijk nooit zal gebeuren. Ze zijn niet consequent met geïmplementeerde initiatieven en proberen vaak nieuwe ideeën te genereren als de oude niet het gehoopte wonder blijkt.

Er wordt zonder gedegen plan gereageerd op de initiatieven, waardoor er steeds weer nieuwe plannen of richtingen gekozen worden. Steeds met de hoop om het doorbraakmoment te bereiken. Leiders gaan meteen over tot implementatie zonder eerst rationeel en gedisciplineerd naar de ideeën te kijken en ze zijn veel tijd kwijt aan het motiveren van werknemers.

Er wordt echter geen momentum opgebouwd zoals in het Vliegwielmodel waarin alle input samen voor kracht zorgt en daarmee voor veel verbetering zorgt. Net als met het kuiken in het ei, is het nagenoeg onmogelijk om ontwikkelingsstappen over te slaan in de hoop succesvol te worden.

Tekenen dat jouw bedrijf in het Vliegwielmodel zit

Bedrijven die het patroon van opbouw volgen voor een doorbraak, volgen het Vliegwielmodel. Dit soort bedrijven bereiken die doorbraak door middel van vele kleine stapjes. Deze organisaties speculeren niet over de toekomst, maar richten zich op kleine, betekenisvolle resultaten die samen een transformatieproces worden.

Bedrijven die de kracht van het Vliegwielmodel ervaren, werken met feiten en proberen moeilijkheden zo snel mogelijk op te lossen. Indien mogelijk, bepalen ze welke stappen nodig zijn om het momentum van het Vliegwiel op te bouwen.

Hedgehog concept

Een ander kenmerk van bedrijven die het Vliegwielmodel volgen, is dat ze het Hedgehog concept gebruiken. Deze organisaties hebben betrokken en gedisciplineerde medewerkers.

Belangrijker nog, mensen in dit soort organisaties besteden weinig tijd aan het motiveren van mensen omdat de medewerkers al betrokken zijn. Ze voelen het momentum van het Vliegwielmodel, dat is de kracht die het bedrijf voortstuwt.