+31(0) 6 53 24 78 44 info@denhoed-co.nl

Business Idee

Volgens de Golden Circle methode van Simon Sinek zijn er drie gouden cirkels die een team bij een nieuw business idee dient te doorlopen. Men dient altijd te starten met: ‘Waarom’, gevolgd door: ‘Hoe’, en als omhulsel: ‘Wat’ en ‘Waar’?

Drive

Het team dient zich nieuwsgierig en alert af te vragen: wat is de niet-te-stuiten drive, wat is het intrinsieke verlangen of wat is de pregnant gevoelde vraag vanuit de samenleving? Bij wie of waar is die vraag dan het meest voelbaar en schreeuwt het welhaast om opgelost te worden?

Een diepgaand, gestaag en misschien wel een naïef doorvragen is veelal de beste optie om tot nabij de kern van het probleem te geraken. Vragen als: Wat zijn de meest hinderlijke symptomen die zich voordoen, hoe ernstig en frustrerend zijn deze en waar, wanneer dan wel bij wie doen zich die voornamelijk voor? Wat zou men er dan eigenlijk aan willen doen, willen veranderen? Een quote van Einstein is: “Als ik een uur had om een probleem op te lossen, dan zou ik de eerste 55 minuten besteden aan vragen stellen…”.

De op dit moment meest gebruikte ‘vraag-technieken’ komen vanuit de Rendanheyi filosofie, vanuit Design Thinking en door de Visual Card methode te gebruiken. Een waarschuwing is hier wel op z’n plaats. Opinie peilingen, interviews en enquetes hebben al vaak laten zien dat mensen niet altijd vertellen wat ze uiteindelijk gaan doen…

Leren van …

Check andere disciplines / vakgebieden voor ‘oplossingen’, leer van moedertje Natuur met haar millennia aan ervaring (Biomimicry). Sommige ‘problemen’ zijn wellicht in andere vakgebieden, business areas of de natuur al (h)erkend en opgelost. Een uitgebreide, grondige scan levert altijd wel wat op. Start bij wat je vind, ‘start small’, bij voorkeur met een niche markt, en ga van daaruit verder ontwikkelen en experimenteren. Experimenteren via diverse pilots en samenwerken in een ecosysteem zijn daarbij de sleutelwoorden.

De modellen van de Innovation Board en van Systemisch Werken zijn handige hulpmiddelen bij het design en uitwerken van een Business Concept. Maak ook een Interrelationship Diagram en evalueer ideeën altijd even met TRIZ.

Organiseren

Vragen in organisatorische zin, en ten behoeve van het design van een Business Concept, zijn onder andere: wat is ons feitelijk doel, wat zijn de doelstellingen, wat worden de kernwaarden in de organisatie en wat wordt het leidend principe? Hoe gaan we de verschillende pilots organiseren? Wie moet daaraan meedoen? Met wie gaan we samenwerken? Hoe staat het met de resources?

En … wat is of wordt de ideale, gewenste, uiteindelijke klantenkring? Wat betekent dat voor de eventuele vestigingsplaats(en)? Welke (primaire) business modellen, welke samenwerkingen zijn daarin aantrekkelijk? Wat betekent het voor de organisatiestructuur en -cultuur? Wat betekent het uiteindelijk voor het Business Concept?

Het Ecosysteem

Samenwerken en partnerschap zijn in het hedendaagse speelveld van organisaties nagenoeg een ‘must’. De kritische vraag is dan: met wie wil het business team – de organisatie – de nieuwe business gaan optuigen? Waar en wanneer is de samenwerking inderdaad een ‘must’? En waar begint dan een eventuele partnerschap?

Verstandig is het om gezamenlijk nader in te zoomen op de eventuele en uiteindelijke klant en markt: wie is onze klant, wat wil die precies en wanneer is die echt geholpen? Als we dat weten: waarop willen we dan concurreren en waar gaan we samenwerken? Waar is een horizontale en waar een verticale samenwerking gewenst? En… op welke aspecten (research, inkoop, logistiek, …) willen we vervolgens gaan samenwerken en waar – om strategische redenen – juist niet?

Al vragend en reflecterend ontwikkelt het business team zo een globaal plaatje van het gewenste ecosysteem. Een ecosysteem dat per land of continent kan verschillen, afhankelijk van de verkozen klantenkring. Een ecosysteem ook dat de groei en het innovatievermogen van de organisatie gaat ondersteunen en faciliteren.

Het Rendanheyi Model

Het Chinese bedrijf Haier – met haar Rendanheyi filosofie – is zo’n eco-systeem. Haier is een hybride bedrijf dat netwerkt tussen heel veel verschillende,  producerende, innoverende en distribuerende onderaannemers. Het uiteindelijke doel van Haier is niet langer om huishoudelijke apparaten te maken, maar om als makelaar interacties en netwerken te verzorgen tussen mensen die overal kunnen zijn. Als ceo wil Zhang van het bedrijf een internetbedrijf maken, dat niet door grenzen wordt beperkt…

In de eigen woorden van Zhang: “the Rendanheyi Model has absorbed the advanced elements of management models formulated by four Western scholars, including Ilya Prigogine, the Nobel laureate in Chemistry, W. Brian Arthur, the founder of “Complexity Economics”, Danah Zohar, the founder of “Quantum Management” theory, and James F. Moore, the “business ecosystem” theorist”.

Haier’s originele management tools, zoals de EMC Contract Ecosystem Chart, de Rendanheyi Scorecard en de Win-win Value-added Statement behoren inmiddels tot de geaccepteerde en meest vooruitstrevende management instrumenten. Zhang gelooft er ook stellig in dat een ieder oneindige kwaliteiten heeft en iedereen diepgaande potenties…