+31(0) 6 53 24 78 44 info@denhoed-co.nl

Design Thinking

Nieuwe business ideeën ontstaan tegenwoordig juist meer vanuit de behoefte van de (betalende) klant. Dan wordt er gekeken hoe de algehele organisatie, bedrijfsvoering en communicatie zo gevormd kan worden om de behoefte op te sporen en op te lossen.

Denkwijze Design Thinking

Design Thinking is een denkwijze die enerzijds focust op het creëren van zo veel mogelijk ideeën en anderzijds op het snel en gericht testen van deze ideeën voordat er daadwerkelijk iets wordt gebouwd of geïmplementeerd.

Het is een aanpak om problemen op frisse manieren te formuleren en originele en creatieve oplossingen te bedenken, gebaseerd op kennis van menselijk gedrag.

Ingrediënten van Design Thinking

Hoewel het geen vastomlijnd proces is, bevat Design Thinking wel een aantal herkenbare ingrediënten: empathie voor en beschouwen van klanten, gezamenlijk ideeën genereren, experimenteren, prototypen maken, leren van fouten, verbeteren, samenwerken en kennis van menselijk gedrag inzetten. De voornaamste facetten zijn daarbij:

Een mensgerichte aanpak

Design thinkers observeren mensen in hun omgeving. Ze willen hun (werkzame) leven begrijpen en de behoeftes ontdekken. Empathie is hierbij het juiste woord.

Design thinkers nemen de wereld waar vanuit diverse perspectieven: die van collega’s, klanten, tussenpersonen en gebruikers. Door vanuit verschillende menselijke perspectieven naar een probleem te kijken, zien Design thinkers dingen die door anderen onopgemerkt blijven.

Een open mindset

Basis is een absoluut geloof dat je samen het verschil kunt maken. Krijg vertrouwen in de eigen en de gezamenlijke creatieve vaardigheden, innovatie oplossingen en het proces. Moeilijke uitdagingen zijn om te zetten in kansen en mogelijkheden.

Waardecreatie

Design thinking is een waardevol middel in elk proces. Met een kritische houding worden denkpatronen en doelstellingen van klanten aanschouwd en geanalyseerd.

Nieuwe visies, ideeën en scenario’s brengen op creatieve wijze verbetering teweeg. Hiervoor worden groepen samengesteld met een grote diversiteit. Zij toetsen de visie, het idee of product aan de hand van verschillende aspecten en realiseren zo nieuwe, innovatieve concepten.

Samenwerken

Design thinkers zien de waarde in van samenwerken met mensen uit verschillende disciplines en werken daarom samen en niet individueel.

Optimisme

Er is altijd een oplossing voor een probleem te vinden. Er is altijd een oplossing die beter is dan de andere. Design thinkers hebben de overtuiging dat – ongeacht de grootte van het probleem, het gebrek aan tijd en de krapte van het budget – Design Thinking een aangenaam creatief proces is dat leidt tot oplossingen.

Experimenteren

Design Thinking geeft je ook toestemming om te mislukken en te leren van jouw fouten omdat dit juist leidt naar vernieuwende ideeën en oplossingen. Door vernieuwend te denken weten Design thinkers in nieuwe richtingen andere oplossingen te bedenken.

Fasen in het Design Thinking proces

Design Thinking bevat geen vastomlijnd proces maar wel een aantal herkenbare fasen die itererend maar ook in combinatie – stappen 1-3 en 4-5 met name – iedere keer opnieuw doorlopen kunnen, of zelfs moeten, worden:

  1. Definieer; definieer de intentie. Wat zou de situatie of omstandigheid dan wel het handelen of opereren van de klant(en) serieus en significant verbeteren?
  2. Empathie; leer de klant(en) voor wie jij gaat ontwerpen daadwerkelijk kennen door interviews af te nemen en te observeren. Wie is (zijn) jouw klant(en) c.q. publiek? Wat is voor hun waardevol?
  3. Context; kijk ook naar de (politieke, sociale, zakelijke, fiscale, juridische, …) context waarin jouw klant c.q. publiek opereert. In welke situaties of omstandigheden is wat benodigd en waardevol?;
  4. Frame inzichten; verwoord en categoriseer de inzichten die vergaard zijn op basis van de waargenomen of vermoede behoeftes van de uiteindelijke gebruiker(s). Wat zijn de behoeftes van de gebruiker(s)?
  5. Ideevorming en concepten; ga (gezamenlijk) brainstormen en kom met zoveel mogelijk creatieve concepten / oplossingen. Bedenk de wildste en gekste ideeën…
  6. Prototypen; maak en presenteer de ideeën / concepten en laat deze aan anderen zien. Hoe kun je de ideeën / concepten zodanig laten zien dat gebruikers deze – welhaast ‘grijpbaar’ – kunnen vatten? Een prototype is daarbij een proefversie van een oplossing…
  7. Testen en toepassen; test de prototypes met de uiteindelijke gebruikers om feedback te ontvangen. Wat werkt wel, wat werkt niet? Uiteindelijk dient alles samen te komen in een ontwerp en dan kan er daadwerkelijk iets gebouwd en toegepast worden binnen de organisatie.

Methodologie

Het denken en werken als een Design thinker kan er voor zorgen dat bedrijven hun producten, diensten, processen én strategieën op een andere manier creëren.

Met behulp van deze methodologie worden drie belangrijke elementen gecombineerd tot een ideaal resultaat. Je kijkt namelijk wat wenselijk is vanuit een menselijk perspectief (de eindgebruiker), maar tegelijkertijd ook naar wat technisch haalbaar en economisch winstgevend is.

“Design thinking is a human-centered approach to innovation that draws from the designer’s toolkit to integrate the needs of people, the possibilities of technology, and the requirements for business success”.
(Tim Brown, CEO van IDEO)