+31(0) 6 53 24 78 44 info@denhoed-co.nl

Megatrends 2020-2030

Groei verschuift, innovaties zijn meedogenloos, disrupties zijn aan het versnellen, verwachtingen zijn hoog en sociale spanningen lopen op. Wat betekenen dit voor de business, en hoe zijn nieuwe kansen voor innovatie en groei te grijpen?

Trends

McKinsey geeft aan: “The trend is your friend”. Het is de oudste gezegde bij investeringen, en het geldt ook voor toekomstige business prestaties. Analyses van McKinsey laten zien dat het mee-surfen op de juiste golven / trends de belangrijkste bijdrage levert aan toekomstige business resultaten.

Het is vooral interessant om maatschappelijke, economische, fysieke en politieke veranderingen in de gaten te houden omdat die hun invloed gaan hebben op hoe technologie ingezet gaat worden.

Andrew S. Winston en Peter Fisk doen een aantal voorspellingen. Zij geven aan waar de wereld en de mensheid hoogstwaarschijnlijk naar toe zullen gaan in 2030.

Demografie

We zullen in 2030 met zo’n 1 miljard mensen op aarde zijn en we leven ook langer. Dat waren er 7,3 miljard in 2015 en 7,7 miljard in 2020. Het aantal ouderen groeit het snelst (tot ca. 15% in 2030), het aantal jongeren daalt.

Er zal meer ongelijkheid en meer migratie zijn. De vraag naar voedsel en een verscheidenheid en preferenties in de gezondheidszorg voor de ouderen zal toenemen en een revolutie teweeg brengen. Een 90% van de mensen onder de 25 jaar zullen in de opkomende economieën leven.

Verstedelijking

De verstedelijking neemt almaar toe, wat leidt tot enorme stijgingen in huizenprijzen en de noodzaak om meer voedsel dichter bij of in de stad zelf te verbouwen. Elke week zullen zo’n 1.5 miljoen mensen verhuizen naar de grote steden.

Vooral Aziatische en Afrikaanse megasteden groeien hard. Een goede gezondheidszorg en veiligheid zijn key. Smart cities en nieuwe infrastructuur zijn essentieel. Het leven in steden is beter.

Tweederde van de mensheid leeft in 2050 in de 750 grote steden, die zo’n 65% van de wereld economie creëeren. Landen / naties op zich verliezen hun betekenis, de megasteden worden belangrijker en machtiger dan landen.

Verschuiving economische macht

De wereld economie zal verschuiven. China wordt de nieuwe wereld supermacht. De Chinese ondernemende groei is meedogenloos. De economische macht verschuift van West naar Oost. Leer dus van het Oosten. Azië heeft ook een groot potentieel aan onontgonnen natuurlijke resources.

De E7 economie zal in 2040 twee keer zo groot zijn als de G7 economie. In de opkomende economieën zal de groei zo’n 75% sneller zijn, naar een 50% van de wereldeconomie in 2025. De opkomende economieën zijn de groeimarkten.

Transparantie

Sociaal verantwoordelijke investeringen zullen zo’n 80% van de middenklasse in de opkomende economieën met elkaar verbinden.

Onze wereld wordt meer open en minder privé. De mogelijkheid om alles te volgen en te meten maakt de wereld meer open. Maar daarmee komt de privacy ook steeds meer onder druk te staan.

Social media is misbruikt om mensen te beïnvloeden en zelfs te misleiden. Het vertrouwen wordt daarmee laag en men trekt zich verder terug in de eigen bubbel.

Klimaatcrisis

Het klimaat verandert steeds sneller en extremer. In 2030 is de aarde met gemiddeld 1.5 graden Celsius opgewarmd. De zeespiegels stijgt en kustlijnen worden verder teruggedrongen.

Hele ecosystemen gaan verloren en oogsten zullen mislukken. Mensen zullen op grote schaal migreren om de droogte en overstromingen te ontvluchten.

Gebrek aan middelen

We worden keihard geconfronteerd met de beperkingen als gevolg van schaarste. Als we verder economisch willen groeien, moeten we de circulaire economie gaan omarmen omdat de grondstoffen steeds schaarser worden. Er zal een toenemende druk zijn op de resources van de aarde. In 2050 zal er een 59% toename zijn in de vraag naar voedsel.

Het gaat niet alleen om metalen, maar ook om water en (schone) lucht. Het WEF voorspelt dat water de #1 global risk is. Ongeveer de helft van de mensen vindt dat de business gedwongen moet worden te gaan voor het ‘goede’, vanwege de hoge CO2 emissies die de opwarming van de aarde teweeg brengen.

Schone technologie

De transformatie van onze infrastructuur naar zero-carbon zal verbazingwekkend zijn. Dankzij continue kostenverlagingen zal de beschikbaarheid van schone energie drastisch toenemen.

Tegen 2030 zal de capaciteit aan fossiel-gebaseerde energie niet meer groeien. Vervoer en transport gaan voornamelijk elektrisch.

We zien dan ook een explosie aan data-gedreven technologieën om meer duurzame gebouwen te maken, energie-vriendelijke infrastructuur te ontwerpen en water- en luchtbeheer efficiënter te maken.

Technologische doorbraken

Data is de nieuwe olie. Zo’n 90% van alle wereld data zijn gecreëerd in de laatste 2 jaar. Een 1 trillion objecten zullen met elkaar zijn verbonden in 2022. De voorspelling is ook dat dan 90% van de aandelenhandel door algoritmen zal plaatsvinden.

Data verbinden de wereld. Het tempo van de technologische veranderingen is exponentieel. De technologie automatiseert ook in toenemende mate de mensheid. AI en robotica zijn de drijvende factor achter verbeterde levensstijlen. Connected en intelligente gezondheidszorg wordt fundamenteel getransformeerd door technologie.

Het Internet of Things zal alle apparaten met elkaar verbinden. Kunstmatige intelligentie zal in 2030 een enorm effect hebben op alle sectoren in de markt. Van industrie en transport tot gezondheidszorg en onderwijs.

Wereldwijd beleid

We vragen ons openlijk af hoe urgente dingen gedaan te krijgen. Het gaat dan vooral over de vraag of overheden en wereldwijde instituten de handen ineen kunnen slaan om gezamenlijk te werken aan de SDG’s. Met name aan het voorkomen van de klimaatverandering, armoede en het gebrek aan schoon water, voedsel en leefruimte.

Grote landen zoals de VS stappen uit allerlei internationale verdragen of stellen ze agressief ter discussie. Dit leidt tot verdeeldheid maar ook tot eensgezindheid onder andere landen.

Populisme

Gevoelens van nationalisme en radicalisme nemen toe, en ook weer niet. Steeds meer mensen verliezen hun vertrouwen in hun regering. In diverse landen hebben populisten de macht veroverd of versterkt.

Maar in andere landen hebben kiezers – vooral in de grote steden – hun stem tegen dat soort populisten ingezet. Het is nog niet duidelijk welke kant het opgaat. Hoe dan ook moeten politici zich bezinnen over hun rol en opnieuw werken aan vertrouwen.

bronnen:

– MIT Sloan-artikel van Andrew S. Winston: The World in 2030: Nine Megatrends to Watch.

https://www.peterfisk.com/2019/12/mega-trends-with-mega-impacts-embracing-the-forces-of-change-to-seize-the-best-future-opportunities/

www.theGeniusWorks.com