+31(0) 6 53 24 78 44 info@denhoed-co.nl

Logistic 4 R’s

The 4 R’s are principles that guide supply chain managers with competition.  If you want to develop a competitive supply chain or reliable eco-system, it is necessary that you can manage the 4 R’s, which are:1. Responsiveness, 2. Reliability, 3. Resilience and 4. Relationships.

 1. Responsiveness
  Responsiveness is about how fast the supply chain can react on certain things, for example changes in the market. A trend in responsiveness is that customers rather have short lead times, more flexibility and improving customer solutions. When your supply chain can react fast, it is possible to react and adjust faster on customer demands and changes in the market, which leads to achieving a better service level, more customers and a higher market share.
 2. Reliability
  Supply chains in the current market try to improve the reliability by re-engineering processes which affect performances, for example delivery reliabilities and service levels in retail shops and distribution centers. Another way to improve the reliability of the supply chain is to reduce process changes.
 3. Resilience
  The resilience of the supply chain is about how the supply chain deals with unexpected fluctuations and turbulences in the market. In the current market, the levels of fluctuations and volatility (changes in investments and prices) are high. A big cause for this are the wider businesses, economies and political environments, which results in unexpected shocks and shutdowns (Beusekom, 2016). The resilience of the supply chain focusses on dealing with these unexpected things.
 4. Relationships.
  Supply chain management is about the management of relations over complex networks and businesses. An important example of relationships in the supply chain are purchasing together with other businesses. This is done to improve quality, share innovation, reduce costs and integrate planning of production and deliveries.

Nederlands bestel

In het Nederlandse bestel kunnen Relationships verschillende vormen aannemen zoals bijvoorbeeld consensus, coalitie, collegiaal bestuur of coöptatie.

In de Nederlandse interne organisatiepolitiek en in de logistiek worden de 4 R’en ook wel aangeduid met: 
Rekenschap – minder vrijblijvendheid en controle
Respect – voor elkaars positie en inbreng
Ruimte – om inhoud te geven aan de eigen verantwoordelijkheden
Reciprociteit – optimaal inspelen op de wederzijdse afhankelijkheid

Het 4R’en model toegepast

Aangezien er bij middelgrote organisaties meestal slechts een beperkt budget beschikbaar is, kan het 4R’en model toch zicht geven op een goede aansluiting bij zowel de middelen als bij de doelstellingen. Ze passen zelfs – in een toegesneden 8 R’en vorm – in het kleine budget van het fictieve bedrijf Geezer en regenereren zelfs ook nog een leer-effect / -doel.

Rijk

Op de site van Geezer kunnen de consumenten hun eigen schoenen samenstellen op basis van kleur en materiaal. Verder is het mogelijk voor de consumenten om de schoenen terug te sturen als ze niet tevreden zijn of als de schoenen niet passen.

Dit zorgt er voor dat het aanbod online rijk en aantrekkelijk blijft. Ook als er op de site een bericht worden weergegeven dat er binnenkort een nieuwe versie van de Light-Foot – het nieuwste product van Geezer – te koop is.

Retentie

Aangezien Geezer een hoge betrokkenheid wil krijgen met haar consumenten, zal ze zich goed moeten richten op de (after)service. Zo zullen recente hardloop-evenementen op de site te vinden zijn.

Zo zal er ook veel gebruik worden gemaakt van Social Media, Facebook en LinkedIn. Er zullen twee manieren zijn om met andere gebruikers van Geezer in contact te komen. Daarbij kunnen de consumenten via Twitter direct in contact komen met de ondernemers van Geezer zodat deze snel kunnen inspringen als de consumenten hulp nodig hebben.

Reactie & Rendement

Behalve Social Media zullen verschillende polls op de site verschijnen waarbij consumenten hun mening over het product kunnen uiten met behulp van een meerkeuzevraag.

Ook zal het mogelijk zijn om kort en anoniem commentaar te schrijven. De consumenten kan zo op verschillende soorten manieren communiceren met de onderneming. Door de informatie te selecteren en te rubriceren kan Geezer haar service en producten verbeteren waardoor er meer profijt behaald kan worden.

Relevantie

Door een poll op de website te plaatsen – die gelinkt is met Facebook en LinkedIn – kunnen consumenten, als ze hun woonplaats in de poll tikken, zien wie er in de buurt ook geïnteresseerd is in hardlopen. Zo wordt de site al snel een relevant platform en meer betrokken bij de consumenten.

Recognitie

Kun je herkennen dat je te maken hebt met verschillen in culturen? Hoe verschil jij – als een individueel persoon – van die culturen? Bijvoorbeeld, zorgt de verkozen aanpak in de beslissingsprocedure op de website voor een cultureel dilemma?Of is dat een kwestie van persoonlijkheid? En, wat nog belangrijker is, wat is het dilemma dan?

Respect

Kun je oprecht respecteren dat de verschillende benaderingen en aanpakken van een beslissing niet beter of slechter zijn, maar slechts een andere wijze van keuzes maken? Respecteer jij dat ze even geldig, gelijkwaardig een legitiem zijn?  Bijvoorbeeld, is het geraken tot een beslissing op basis van consensus even geldig als het geraken tot een beslissing via een expert of AI?

Reconcile (verzoenen)

Nu jij de verschillen herkent en oprecht waardeert, hoe bekijk je en verzoen jij je met het keuze-dilemma dat jij ervaart? Wat ga je doen? Hoe ga je tot een oplossing komen, hoe ga jij beslissen? Ga je überhaupt beslissen?

Root (wortel / onderliggend motief)

Hoe ga je – wat werkt voor jou qua keuzemogelijkheden – onderdeel maken van jouw dagelijkse routine, in jouw dagelijkse werk? Ga jij nu een teamcultuur smeden die trans-cultureel is en alle culturen overbrugt?