+31(0) 6 53 24 78 44 info@denhoed-co.nl

Succesfactoren Business Teams

Om een team – van 3-5 personen – werkelijk succesvol te laten zijn, zijn er zes kanalen nodig waarlangs energie stroomt. Bron voor deze zes energieën zijn twaalf zogenaamde business vaardigheden die paarsgewijs daarvoor zorg dragen. Voor zowel commerciële bedrijven als voor not-for-profit organisaties is dit van toepassing en geldig gebleken.

Google’s onderzoek

Uit een uitgebreid onderzoek bij Google naar succesfactoren bij teams, komt naar voren dat vooral het team-klimaat bepalend is om als een goed-geoliede machine te opereren en succesvol te zijn als team.

The Perfect team

Het New York Times artikel (Charles Duhigg) geeft aan dat Google in haar zoektocht naar het bouwen van het perfecte team:

 • in totaal 180 teams bestudeerd heeft over de gehele organisatie;
 • niets erop wees dat een mix van specifieke persoonlijkheden, skills of achtergrond enig verschil maakt;
 • dat twee teams wellicht nagenoeg hetzelfde kunnen zijn – en zelfs overlappende leden kennen – maar een totaal verschillend niveau van effectiviteit en prestaties laten zien;
 • team leden zich soms als individu op een bepaalde manier gedragen, maar wanneer ze bij elkaar zijn in het team, de groepsnorm typisch individueel gedrag overschrijft en conformiteit naar het team aanmoedigt;
 • succesvolle teams een team-klimaat delen dat gekarakteriseerd wordt door interpersoonlijk vertrouwen en wederzijds respect waarbij de mensen comfortabel zichzelf kunnen zijn.

Nader onderzoek heeft aangegeven dat een team-klimaat vooral wordt gekarakteriseerd door zes energieën – of rollen – die leiden naar succes.
Dat zijn:
1. pulling team together
2. holding team together
3. the material driving force
4. market to clients
5. planning for the future
6. overseeing the operations.

De 12 business vaardigheden

Deze energieën of rollen worden gedragen door twaalf zogenaamde business vaardigheden. Vaardigheden waarbij is gebleken dat deze voor zowel de profit als de non-profit sector van cruciaal belang zijn om te geraken tot een succesvol team.

De twaalf business vaardigheden zijn, in alfabetische volgorde, onder te verdelen naar: accounting, administratie, capacity, commitment, coordination, culture, implementation, oversight, planning, public relations, reliability, vision.
(bron: Human Design Business Skills / Laveena Archers)

Vertaald naar de zes energieën of rollen zijn de twaalf business vaardigheden paarsgewijs te koppelen. Ze zijn – geheel arbitrair overigens want ze lopen in veel gevallen door elkaar heen en kunnen ook door verschillende teamleden op verschillende momenten vervuld worden – in te delen naar meer management-achtige teamtaken en meer team-inherentie taken.

 • Overzicht en Accounting (ter lering uit het verleden), Business Administratie en Strategische planning voor de toekomst, Public Relations en Marketing en – natuurlijk – ook de Implementatie om concrete Sales te verkrijgen;
 • Betrouwbaarheid en Cultuur (belangrijk voor Attraction and Glue) Visie en Resources en en Capaciteiten (mensen, middelen en toeleveranties), Coördinatie en Commitment, of beter, Involvement die de daadwerkelijke, wezenlijke Onderstroom in het team c.q. de organisatie weergeeft

Teamkaart

Een teamkaart geeft aan welke core skills – kennis en vaardigheden – door het team, de teamleden, ingevuld moeten worden
en waar de bewuste en onbewuste kwaliteiten, capaciteiten en dynamics liggen.
Deze – van Human Design afgeleide –  teamkaart geeft aan c.q. is een indicatie voor de organiserende, behoudende en lerende mechanismen en vermogens van een team. Het bepaalt in hoge mate hoe we als groep opereren in een business team en hoe succesvol het team zal zijn .

NB 1: voor consultants en coaches, pas per skill de score vraag (1-10) toe en verhoog verkregen score met +2, als vraag
NB 2: maak in het teamproces gebruik van de Drie Vragen.

Teamanalyse

Bij een teamanalyse en team engineering zijn de volgende vragen relevant om te beoordelen of een team werkelijk succesvol kan zijn:

 • Welke gaven of kwaliteiten worden aangesproken bij elk persoon (score: 1-10)?
 • Wie voelt zich comfortabel – en wie niet – in deze groepssetting?
 • Wat is het niveau van effectiviteit, efficiëntie en waar zit de flow van energie (3 vragen)?
 • Wat zijn de potentiële moeilijkheden en uitdagingen?
 • Wat zijn seinposten van energie-verlies en ineffectiviteit?
 • Hoe kan het team het werk verbeteren en succes behalen (3 vragen)?

Wil een business team van 3-5 personen werkelijk succesvol zijn, dan zijn volgens de Human Design filosofie de 6 kanalen waarlangs energie stroomt, en de twaalf business vaardigheden, absoluut noodzakelijk ter invulling, een must have…