+31(0) 6 53 24 78 44 info@denhoed-co.nl

 

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030.

Wereldwijde ontwikkelingsdoelen

De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015.

Achter de zeventien doelen zitten 169 targets. Die maken ze nog concreter.

 

Hoe worden de doelen gefinancierd?

Landen zijn het eens geworden dat de financiering van de SDG’s niet alleen uit de publieke, maar ook uit de private sector moet komen. Het halen van de doelen zal veel geld kosten.

De Wereldbank en het IMF spreken “niet over miljarden, maar over biljoenen”. Schattingen lopen uiteen van 2 biljoen tot 4,5 biljoen dollar per jaar. Toch is dat ‘maar’ 4 procent van het mondiale Bruto Nationaal Product (BNP), het totaal van alle diensten en producten die wereldwijd worden geleverd en geproduceerd.

Die prijs valt mee als je kijkt naar wat de SDG’s kunnen opleveren. Denk aan de strijd tegen klimaatverandering. De potentiële kosten van de schade en het verlies aan biodiversiteit als we géén actie ondernemen, liggen talloze keren hoger.

Bij de strijd tegen honger geldt hetzelfde: als kinderen de eerste jaren van hun leven een goede voeding krijgen, verdienen ze die investering op latere leeftijd gewoon zelf meer dan terug.

Het rapport Better Bussiness, Better World brengt precies in beeld hoe investeringen in de SDG’s de economie een duw in de rug geven.

Bijdrage organisaties

Als organisatie kun je op verschillende manieren bijdragen aan het behalen van de de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Je kunt de SDG’s integreren in je visie, missie en strategie, maar ook in de processen, ketens, projecten en samenwerkingsverbanden. Met deze tips per sector helpen we de organisatie op weg.

License to Operate

In the impact economy, ‘classical’ economic wisdom to maximize profit for shareholders is replaced by a license to operate that is granted based on the value a business creates for its stakeholders. And this value is calculated by more than profits; it includes impact, as well: a business’s impact on, for example, job creation, climate change, and the quality of life of its clients.

But how do you steer a company or an organization on impact? And how do you communicate this impact to your shareholders, stakeholders, the market, and the economic landscape as a whole?

Impact Statements

Impact statements provide an answer. It is thus with great pleasure that we present the beta version of the Framework for Impact Statements.

This framework intends to help organizations construct their own impact statements, setting their context and outlining the five key elements they constitute: the Integrated Profit & Loss (IP&L) Statement and its four derivatives, the Investor Value Creation Statement, the Stakeholder Value Creation Statement, the External Cost Statement, and the Sustainable Development Goals (SDG) Contribution Statement.

Value Creation

Together, these statements provide a quantified and robust overview of value creation for an organization’s stakeholders in terms of the six capitals of the IIRC (Financial, Manufactured, Intellectual, Human, Social, and Natural). This framework thus also equips organizations with the principles that should be followed in the development of their impact statements

bron: https://www.sdgnederland.nl/hoe-jouw-organisatie-kan-bijdragen/