+31(0) 6 53 24 78 44 info@denhoed-co.nl
Werk, sex, geld en geloof

Werk, sex, geld en geloof

Praten over werk, sex geld en geloof is een tamelijk groot avontuur. Mensen vinden dit heel persoonlijke onderwerpen. Maar het gaat hier niet om deze onderwerpen sec, maar om iets achter deze dingen, een andere dimensie die betrekking heeft op hoe we in het leven staan en naar de dingen kijken.
(bronnen: Trungpa, Sadhguru, Peterson, Human Design)

Goed bezig zijn

Ieder mens heeft, of hij / zij nu spiritueel, religieus, agnost is of niet, te maken met werk. Veel mensen moeten werk zoeken, een baan vinden en werken om geld te verdienen. En misschien komen we erachter dat we onze levens opbouwen rondom sex, meer in het algemeen, rondom relaties, rondom ‘friends with benefits’. De vraag is dan: “zijn we echt goed bezig?”.

Goed bezig zijn heeft, ook spiritueel gezien, direct iets te maken met het gewone, alledaagse leven, de dagelijkse beslommeringen en de maatschappij. We hebben elke dag te maken met de uitdagingen van het gewone leven. Met alledaagse ervaringen rondom werk, sex, geld en geloof. Juist met deze vier issues worstelt de Westerse mens.

We hopen allemaal dat deze vier aspecten een bron van vervulling en plezier in het leven zullen zijn en gelukkig genoeg, vaak zijn ze dat ook. Tegelijkertijd worstelen we in ons leven met de problemen op deze terreinen. En zijn we op zoek naar zinnige adviezen en praktische oplossingen.

Start where you are

“Start with who you are and where you are” (Trungpa / Chödrön). Veel mensen denken dat spiritualiteit iets is dat buiten het gewone leven staat, buiten henzelf. Het leven, de wereld, de maatschappij zijn in die zin ‘heilig’ omdat de meest verheven en diepzinnige zaken zich juist daar afspelen. Binnen een relatie, het gezin, de familie maar ook binnen de kantoormuren en fabrieksruimtes, in de organisaties en de community.

Waar het om gaat is, dat we de maatschappij als een ware werkplaats zien met een duidelijke diepzinnigheid, functionaliteit en heiligheid. We moeten daarbij niet alleen de fundamentele gebeurtenissen zien, maar ook hun fundamentele energie en energetische kwaliteiten. Werk, sex, geld en geloof zijn in wezen de energie-uitlaten van de maatschappij, haar energie-uitstraling en expressie van haar heiligheid.

Spiritualiteit

Werken voor je geld, is in wezen spiritueel. Geld is te beschouwen als ‘bevroren’ energie. De spirituele, mystieke ervaring daarvan ligt in onze leefsituatie. Sex is waarschijnlijk de meest essentiële uitdrukking van menselijke communicatie, omdat waarachtige liefde en hartstochtelijke passie de enige emoties zijn die aan het ego kunnen ontsnappen. En ons geloof is ons ‘heilig’ omdat het ons hoop geeft, hoop op een betere toekomst…

In het Westen is men geneigd te denken dat de maatschappij in grote lijnen functioneert op basis van geven en nemen. Met andere woorden, we hebben de neiging te denken over onze rol in de maatschappij in termen wat van ons gevraagd wordt, wat we te geven hebben, en wat voor voordelen we uit d situatie kunnen halen, wat we kunnen nemen. Een materialistische opvatting, zowel fysiek, psychologisch als spiritueel.

In fysiek opzicht maak je de balans op van jouw leven, wat jouw kennis, talent en kunde is, wat je waard bent in termen van ervaring, fysieke winst of hoeveel geld of leuke dingen je ergens uit kunt halen. En, natuurlijk, hoeveel iets gaat kosten.

Het psychologische aspect is wat subtieler. Het is gebaseerd op competitie en de kunst de ander een slag voor te zijn. Het spirituele aspect komt daar vaak bij kijken in termen van het verkrijgen en verwerven van egocentrische, spirituele of religieuze macht of gelukzaligheid. Alles ter ondersteuning of versterken van het ego. Een ego dat gebaseerd is op wat we denken dat we zijn of willen zijn, niet op wat we in wezen en werkelijk als mens en als uniek persoon zijn.

Vaardig handelen

Waar het bij werk om gaat, bij waarachtig vaardig handelen, is om een direct, een bijna wetenschappelijk en onthecht inzicht in dingen te hebben, zoals ze op dat moment zijn. Zonder projecties op de situatie van het verleden of van de toekomst. Jouw inzicht is als die van een garagist die een auto herstelt. Het gaat er niet om wat er vroeger mis was met de auto of wat er in de toekomst mis zou kunnen gaan. Om de auto nu te repareren, dien je te onderzoeken wat er nu aan de auto mankeert. Sommige onderdelen zijn oud en versleten, sommige onderdelen zijn kapot, sommig kunnen nog even mee. Wat er ook aan de hand is, je gaat uit van de actuele situatie. Daar is vaardig handelen, de situatie spreekt voor jou in plaats dat je er allerlei aanpakken en strategieën op los zou moeten laten. Het gaat er om wat er op dat moment aan de hand is.

Beauty is a crime

“Beauty is a crime”. Schoonheid doet soms onverwachte verlangens in de mens oprijzen, het onbedwingbare verlangen die schoonheid jou eigen te maken. Proberen een ander te bezitten heeft een primitieve, bijna aapachtige kwaliteit. Je wilt iemand bezitten louter om zijn of haar lichamelijke schoonheid. Omdat hij of zij knap en mooi is, sierlijk beweegt of atletisch gevormd is, zou je die persoon willen bezitten. Misschien heeft iemand bepaalde interessante en subtiele kwaliteiten in zijn / haar psychische constitutie en zou je die aspecten willen bezitten. Al deze gevallen zijn manifestaties van een aapachtige aanpak. Bezitterige, seksuele relaties zijn erg aapachtig en louter gedreven door de basisstructuur van het ego. De ander wordt gezien als een soort sappige biefstuk en je zou die ander willen opeten. Het is een dierlijk instinct dat zich dan voortzet op het menselijk niveau.

De huid is onze grootste orgaan. Een orgaan dat we zorgvuldig en regelmatig behandelen met scrubs, tonics, zalfjes, poedertjes. Maar waar is de zachte, liefdevolle aanraking gebleven? Bij een baby en klein kind durven we en doen we dat nog. Op latere leeftijd lijkt dat ‘not done’. De ontstane huidhonger wordt evenwel niet gestild met onstuimige omhelzingen en sex. Er is niets zo hartverwarmend, ontwapenend of opbeurend als een zachte aanraking, een liefdevol tikje op de neus, een vriendelijke aai over de bol, een troostende moederschoot of een brede, sterke vaderschouder, of zelfs als knuffelen en kietelen. Ontroerend vaak om te aanschouwen en dat zegt eigenlijk alles. Het met wederzijdse instemming, liefdevol en respectvol sex bedrijven lijkt in deze haastige, stressvolle tijd ook een bijna uitgestorven ambacht. Dat, terwijl de Kama Sutra – de “Donald Duck voor oudere stelletjes” –  toch beeldende, fantasierijke, inspirerende voorbeelden aanreikt voor hoe het wel kan…

Geld als smeermiddel

Geld werkt als een smeermiddel voor al onze (im)materiële uitwisselingen in het leven. De relatie met geld is voor een ieder verschillend. Bijna iedereen heeft onopgeloste problemen met geld zoals bijna iedereen onopgeloste problemen heeft met het leven. In sommige gevallen bezitten mensen heel veel geld, maar hebben ze toch altijd een geldtekort. Anderen hebben heel weinig geld maar kunnen daar prima mee uit de voeten. Sommigen kunnen heel goed met geld omgaan. Ze zijn minder neurotisch dan anderen die het omgaan met geld bijzonder moeilijk vinden en een gevecht om elke cent leveren.

In veel gevallen krijgen mensen een impuls, een ingeving, om alles wat ze hebben weg te geven. En inderdaad, wanneer je dat doet voel je je tijdelijk veel beter. Je voelt je een held(in). Maar dingen zomaar weggeven, je ervan indoen, lost niets op, je hebt nog steeds een probleem. Je zou in staat moeten zijn om geld te hebben en ermee te werken zonder er aan gehecht te geraken. Vergelijkbaar met elk transmutatieproces. Je moet een relatie onderhouden met geld en een relatie met bezittingen zonder in een extreme en impulsieve onthechtingskick terecht te komen.

Het vertrouwen van de gewonde burger in de waarde van geld wordt evenwel ernstig bedreigd en beschadigd doordat het lijkt alsof de Centrale Banken ongegeneerd en ongebreideld geld kunnen bijdrukken om kastekorten van hun Overheden aan te vullen dan wel (in) te dekken. Die kastekorten – zeg maar Staatsschulden – die soms vele malen het Bruto Nationaal Product bedragen, zijn voor de gewone mens qua omvang niet meer te bevatten. Als de gewone, werkende burger of het vigerende bedrijfsleven dit soort buitenproportionele schulden zou hebben, dan zijn / worden ze toch in rap tempo en rücksichtslos failliet verklaard? Zo niet de overheden, die modderen door… .

Geloof

De bijbel is voor velen een heilig boek met een vaste doctrine die voorschrijft hoe je dient te zijn en te leven. De 10 geboden waren immers – en niet zo maar – ook in steen gehouwen? Geloof is soms spijkerhard, onwrikbaar en exclusief en sluit daarbij niet-gelovigen en andersdenkenden uit. De vele godsdienstoorlogen getuigen daarvan. Martin Luther spijkerde – symbolisch gezien – niet voor niets zijn 95 stellingen op de deur van de katholieke kerk in Wittenberg.

De Islam is eveneens een monotheïstische godsdienst. De Koran wijst op het fundamentele, religieuze principe dat een aanhanger van de islam (moslim) zich overgeeft aan de wil en wetten van God. Naast de Koran is de soenna van Mohammed, waarin de levenswijze, de gezegden en de standpunten van de profeet worden beschreven, ook een belangrijke bron voor de (soennitische) islamitische doctrine.

Leiders in de politiek, in het corporate bedrijfsleven en bij NGO’s zijn – zie de media maar – soms heel goed in het uitdragen van het geloof dat als je hun maar gelooft, alles ‘goed’ zal komen. Als je hen maar met hart en ziel gelooft, steunt en volgt. Het levert deze leiders vaak een hoog knuffelgehalte op bij hun aanhangers. De recente tijd en ontwikkelingen hebben evenwel aangetoond – en ons hopelijk geleerd – dat als deze leiders geen macht, mogelijkheden, middelen en mensen hebben, er geen steek van hun toezeggingen, beloftes, eisen terecht komt..Het blijven dan loze beloftes, zinloze toezeggingen, ijdele gebaren … bij tijd en gelegenheden een vurig, aanstekelijk verplaatsen van lucht, met een groot risico dus van backfiring.

Vertrouwen

Het geloven in een doctrine, godsdienst / religie of leiders biedt de mensen vastigheid, structuur en hoop. Hoop op een beter leven en toekomst, met name in het hiernamaals, en zeker voor de getrouwe volgelingen. Het boeddhisme heeft een wat andere ‘grondslag’ en is in wezen een levensbeschouwelijke en filosofische stroming. De belangrijkste aspecten van de Boeddhistische ‘middenweg’ zijn het uitbannen van alle materiële verlangens, het zich ethisch gedragen en het ontwikkelen van de geest. In principe worden al onze schadelijke gedachten en emoties (hechting, woede, trots) veroorzaakt door een onjuist begrip van de werkelijkheid.

In de Boeddhistische traditie spreekt men daarom niet over geloof maar juist over vertrouwen. Vertrouwen dat alles wat jij als mens op jouw pad tegenkomt (toevallig), jou niet voor niets toevalt en jij ermee hebt te dealen.Of je dat nu wilt of niet. In het absolute en diepe vertrouwen dat je er een werkbare situatie van kunt maken. Het is een check hoever je nu bent in het leven, of je zover én bereid bent om te groeien…

Business verhalen

Business verhalen

Business literatuur met hoopvolle verhalen. Sommige auteurs zijn daar heel goed in. Dan denk ik aan consultants, coaches, (gepensioneerde) CEO’s, institutionele onderzoekers, staf-medewerkers, business bestseller schrijvers, maar ook aan bepaalde politici en natuurlijk aan wetenschappers. Hun verhalen zijn vaak aansprekend, inspirerend en soms ook aangrijpend. Hun verhalen zijn in de meeste gevallen gebaseerd op een aantal klassiek-filosofische karakteristieken.

De klassieke retorica

Allereerst op de klassieke retorica. Als wetenschap is de retorica op zoek naar wat effectief is in het overtuigen over zaken waarover geen zekerheid verkregen kan worden. In de business  – als in de politiek of in de rechtszaal – gaat het om waarschijnlijkheden. Om zaken die niet objectief, wetenschappelijk bewijsbaar maar wel min of meer aanvaardbaar zijn.

Neem nu een business besluit of een strategisch-politiek betoog. Niemand weet van tevoren met zekerheid of de afweging ‘wel of niet dicht gaan’ wel juist is geweest. Daarom ontwikkelde Aristoteles voor dit soort afwegingen alternatieve bewijsvormen zoals het ‘enthymema’ en het ‘exempel’.

Het enthymema gaat uit van een beperkt aantal redeneringen waarbij een realiteit wordt neergezet die ook anders zou kunnen uitvallen. Een mooi voorbeeld is de populaire marketing uitspraak: “Go the extra mile …”.  Want, hoe overtref je de verwachtingen van klanten? Door meer te doen dan ze verwachten, door die extra mijl te gaan. De redenering hierbij is als volgt: ‘Als je mensen meer geeft dan ze verwachten, dan worden ze echte klanten’, ‘Als je echte klanten hebt, dan heb je een gratis marketinginstrument’, ‘Als je een gratis marketinginstrument hebt, dan ga je meer verdienen’.

Een exempel is een voorbeeld van een inductief bewijs. De business literatuur staat bol van exempla, van praktijkverhalen die de bewering moeten ondersteunen. In business boeken wordt veelvuldig gebruik gemaakt van decoratieve stijlmiddelen zoals de metafoor en de parabel. Ook is men goed in het verzinnen van manieren om de praktijktheorie bij het gehoor te laten beklijven. Acroniemen, zoals het bekende SMART, KISS en VUCA, zijn bijzonder geliefd.

Pathos en Ethos

De retorische analyse legt bloot dat auteurs bij hun verhalen ook gebruik maken van twee andere wapens om hun gehoor te overtuigen: pathos en ethos. Bij pathos gaat het om de geloofwaardigheid van de auteur, om diens autoriteit en authenticiteit. Ethos staat voor het beroep op de emoties. In de retorica neemt men emoties heel serieus. Geappelleerd wordt dan aan bijvoorbeeld de vrees om de boot te missen, angst voor de toekomst of om hinder te krijgen van ergerlijke weerstand.

Waar maken

Auteurs van business literatuur scheppen meer dan eens verwachtingen die ze niet waar kunnen maken. Dit neemt niet weg dat ze een belangrijke functie vervullen. Ze komen tegemoet aan de onzekerheden van een onzeker beroep waarop nauwelijks een goede voorbereiding mogelijk is. Ze verschaffen een verhaal, een taal en woordenschat om met elkaar een collegiaal gesprek te voeren over serieuze issues, problematieken en zorgen. Ze maken leren van en met elkaar mogelijk. Daar is natuurlijk niets mis mee …

Gods in Management

Gods in Management

 

Gods in Management

Met Gods in Management geeft Charles Handy een losse benadering van management. Het geeft meer plezier, is creatiever, persoonlijker, politieker en intuïtiever en toch zijn er bepaalde leiderschapspatronen te onderscheiden

Low definition

Charles Handy zegt dat hij een wat ‘losse’ benadering (low-definition theory is een leidraad en geen beperkend model) kiest omdat management geen exacte wetenschap is, maar een creatief en politiek proces.

Als het exact zou zijn, zou iedere student een perfecte manager zijn! Management geeft meer plezier, is creatiever, persoonlijker, politieker en intuïtiever dan een boek ooit zou kunnen beschrijven. toch zijn er bepaalde, typischeleiderschapspatronen te onderscheiden

Zeus

Zeus regeerde vanaf de Olympus en gooide zijn bliksem als hij boos was en goud als hij iemand wilde inpalmen. Hij werd gevreesd, gerespecteerd maar was niet bijster geliefd. Hij toont de patriarchale traditie, irrationeel maar ook belonend, impulsief en charismatisch.

Handy tekent hem als een spin in het web. Deze cultuur komt het meest voor in de beginnende ondernemingen. Het is de country club cultuur, geschikt vooor snelle beslissingen, weinig bureaucratie en waar functies of product en persoonlijke verdiensten (track record) zwaarder tellen dan harde facts and figures.

Apollo

Apollo was de God van orde en regels, rationaliteit, waar alles op logische wijze kan worden geanalyseerd: commissies. Kenmerkend is de rollencultuur, taakomschrijvingen, handboeken, procedures, informatiesystemen, etc.

Symbool is de tempel waar de pilaren schoonheid en sterkte bepalen. Stabiliteit en voorspelbaarheid zijn nodig om deze bureaucratische organisatie te doen overleven. Als morgen zal zijn zoals vandaag…

Athena

De taakgerichte organisatie. Athena is geboren uit het hoofd van Zeus, krijger godin, beschermer van Odysseus, de probleemoplosser bij uitstek. Management betekent bezig zijn met het succesvol oplossen van problemen. Creativiteit wordt hoog ingeschat en problemen worden gedefineerd waarna taakgroepen een oplossing vinden.

Handy symboliseert dit met een net, waarin knopen zitten: de problemen. Door in een netwerk de juiste mensen te zoeken, middelen beschikbaar te maken zal doelgericht gewerkt worden. Vooral te herkennen in de matrix structuur en teams.

Dionysos

Dionysos is de god van wijn en het lied vertegenwoordigt het existentiële aspect onder de goden. Existentialisme gaat uit van de aanname dat we niet het instrument van een hoger ‘iets’ zijn, maar dat we verantwoordelijk zijn voor ons eigen lot.

Waar bij de andere organisatieculturen het individu ondergeschikt is aan het hogere doel: de organisatie, is het hier omgekeerd: de organisatie moet het individu helpen om een doel te bereiken. We kunnen denken aan artsen in een gezamenlijke praktijk, advocaten, universiteiten, scholen of een kunstenaarscollectief.

Ze zijn niet onderling afhankelijk voor hun werk, er is een organisatorisch belang. Het is de favoriete cultuur van professionals, en ze zien de organisatie dikwijls als een noodzakelijk kwaad.

Conclusie

We zouden de diepere patronen kunnen beschouwen als archetypisch en terwijl de persoonlijke invulling uniek is, zijn er een aantal vaste kenmerken aan. Ter vergelijking, elke rivier heeft stromend water, maar dat betekent niet dat ze allemaal hetzelfde zijn.

De patronen en modellen worden gesymboliseerd door de Goden en vertegenwoordigen verschillende organisatieculturen. De Grieken kozen of creëerden hun goden om bepaalde kenmerken van hun wereld uit te beelden. In de goden en hun belevenissen zien we veel menselijke eigenschappen en leveren veel psychologisch voer.

Vanuit transformatieoogpunt zijn de Griekse goden zoals Handy die bedoeld de impliciete orde die de de zichtbare gebeurtenissen sturen. Als het verkeerde model gehanteerd wordt (niet passende cultuur) zal dat zichtbaar worden in inefficiëntie, verborgen achter buffer-voorraden, lange levertijden, veel staf. Slack noemt hij het balsem dat de gemakkelijke manier lijkt om de zaak draaiende te houden met de verkeerde cultuur.

We zouden dus kunnen zeggen dat als het management handelt vanuit de verkeerde perceptie, het steeds nieuwe problemen creëert, niet omdat de oplossingen zonder meer verkeerd zouden zijn, maar omdat ze niet passen bij het onderliggend patroon.

Ook zijn culturen niet altijd 100% zuiver en juist daarom lijken deze beelden goed te helpen, omdat organisatorische conflicten en problemen dikwijls veroorzaakt worden doordat de verschillende culturen in één huis verwarring veroorzaken.  

 

New Economy marketing

New Economy marketing

New Economy marketing
(sources: Jerry Stifelman, Richard Harshaw, Tad Hargrove)

The New Economy market – the ‘green’ or lifestyle of health and sustainability) market (LOHAS) is big and getting bigger every year. It’s the fastest growing segment of the economy And, of course, making money – a fair and healthy income – is a part of it.

The New Economy market

– the ‘market’ is predominantly female, about 60% of them. Females seem to be the driving force;
– they’re highly educated and have about average income;
– they’re the least price sensitive;
– they’re very influential over the buying decisions of the family and friends;
– they are very brand loyal when a brand supports and continues to support their values and ideals;
– and, they’re willing to spend up to 20-25% more for products that they believe in. They absolutely loves to tell their friends and family about who they buy from and, well, you get the picture;
– they are avid readers, TV watchers and radio listeners;
– they are significantly affected by their concern for the health of their families, sustainability of the planet, personal development and the future of our society;
– they are often alienated and misunderstood, and cannot easily be targeted by traditional marketing or PR efforts.

New Economy market sectors

At first glance, it may appear that the six sectors have little in common. But millions of consumers believe there is commonality that transcends any operational and structural differences. The interconnections between global economies, cultures, environments, and political systems play a large role in the holistic worldview of the typical New Economy consumer. Equally important are the interconnections of mind, body and spirit within the individuals.

This focus on Personal Health and on Personal Development, with the ultimate goal of achieving his or her full human potential, is of utmost concern to the Cultural Creative.
The current growth in this market group strongly supports the notion that spirituality is no longer relegated to the New Age periphery but is undeniably migrating to the center of mainstream cultural awareness.

Five New Economy Values
Five core values are driving the more cultural-conscious and socially-minded consumers:

– Health and Safety. Conscious consumers seek natural, organic and unmodified products that meet their essential health and nutrition needs. They avoid chemicals or pesticides that can harm their health or the planet. They are looking for standards and safeguards to ensure the quality of the products they consume;

– Honesty. Conscious consumers insist that companies reliably and accurately detail product features and benefits. They will reward companies that are honest about processes and practices, authentic about products and accountable for their impact on the environment and larger society;

– Convenience. Faced with increasing constraints on their time and household budgets, conscious consumers are practical about purchasing decisions, balancing price with needs and desires and demanding quality. These consumers want to do what’s easy, what’s essential for getting by and make decisions that fit their lifestyles and budget;

– Relationships. Who made it? Where does it come from? Am I getting back what I put into it? These consumers want more meaningful relationships with the brands in their lives. They seek out opportunities to support the local economy when given the chance, want to know the source of the products they buy and desire more personal interactions when doing business;

– Doing Good. Conscious consumers are concerned about the world and want to do their part to make it a better place. From seeking out environmentally-friendly products to rewarding fair trade and labor practices companies, they are making purchasing choices that can help others. These consumers want to make a difference and they want brands to do the same.

New Clients

The four keys components to getting new clients. The word of mouth seems to be the most powerful marketing tool. But there is this question of how can we get a more active form of word of mouth. There are a lot of premises underneath this. Actually, there are 20 premises but these are the most important ones,

The four keys components to getting new clients. The word of mouth seems to be the most powerful marketing tool. But there is this question of how can we get
a more active form of word of mouth. There are a lot of premises underneath this. Actually, there are 20 premises but these are the most important ones, composed into the four most important components.
Each of these components has an aspect for an inner game and an outer game. Depth marketing consist of four levels of the inner and outer game. Each level can help you attract more brand new clients and each level can help you get the most out of your existing relationships. Let’s focus on the outer game first since that is where most people’s minds go first.

– The first component has to do with a niche. The niche is your target market. It is who you are going after. This is the center of any marketing. It is about looking at the right niche of who are you going after. There are two elements that make up a strong niche and three critical aspects to a strong niche

– The second component is the irresistible offer. What are you offering to this niche? A lot of people make the mistake in marketing of thinking, “Oh, I’m going to design this product and service,” and then it is like: “How do I market it?”. That is seen as a separate step. There are three secrets of crafting an irresistible offer…
If we are going to be successful in business, we need to step back and think of the marketing in the design process itself. Meaning, how can we make the product so irresistible inherently, that it is easy to sell, versus just a generic sort of bland, boring product and service and then figuring out how we can sort of sell the sizzle and not the steak. The second component is the offer.

– The third component is the hubs. This was one of the things that really made so much sense to New Economy entrepreneurs and an answer to questions like: “Where do I market? How do I find people?” Where you find them depends entirely on who you are looking for. One group of people is going to hang out in one place, another group is going to hang out in another place. There are seven types of hubs you can use but be aware of the three must-have qualities of a good hub.
It’s not just about where to find them. It’s also about a way to build trust with them. That’s a lot more powerful than other things you may have tried. So that’s the third component, the hubs.

– Fourth is the Word of Mouth strategies. May be you are already getting passive word of mouth but are there things you can do to accelerate it and get more word of mouth? Well, yes. As mentioned above, there are twenty critical premises of Word of Mouth marketing. And there are these three core aspects of any Word of Mouth marketing you will ever do if you want to be successful in your business.
You might also consider a few quick cash-flow secrets that could increase your cashflow by 10% overnight. And, that is noticed as very conservative

The Experience Economy

The Experience Economy

Time and money are two things in the experience economy and people want to spend their hard­-earned money and hard-­earned time on experiences, experiences they perceive as authentic. (from What Consumers Want, by Joseph Pine).

Modern consumer culture

In his TEDx talk Joseph Pine essentially discusses the shift in modern consumer culture from a goods-based economy to an experience-based economy.  He claims that companies are now trying to sell authentic experiences to their customers—the one problem with this  authenticity is, it isn’t real.  Pine believes that we cannot have the authentic experience we so desperately want, because literally everything about our consumer-based society destroys the possibility of authenticity.

Experience-based economy

In the last three decades services are starting to be customized. The one marketing question was: “What will happen when you design a service that is so appropriate for a particular person—that’s exactly what they need at this moment in time? Then you can’t help but make them go WOW, you can’t help but turn it into a memorable event. You can’t help but turn it into an experience”. As a result, we’re shifting into an experience-based economy

Authenticity

Authenticity is becoming the new consumer sensibility. Time and money are the two things in the experience economy. As well as goods and services became commodities, people want to spend their hard­-earned money and hard-­earned time on experiences. experiences they perceive as authentic.

Customers desire an authentic experience with price in mind. For a business to be authentic, they need to stay true to themselves, with the examples of Disney, the dance events and the exchange markets proving this. In order for a business to provide an authentic service and be authentic, they need not to state that they are authentic unless they truly are. The number one thing to do, when it comes to being what you say you are, is to provide places for people to experience who you are.

Authentic experiences

  • There is no such thing as an inauthentic experience. Why?  Because the experience happens inside of us.  It’s our reaction to the events that are staged in front of us;

  • As long as we are in any sense authentic human beings, then every experience we have, is authentic;
  • Everyone has this desire for the authentic. And authenticity is therefore becoming the new consumer sensibility. It is the buying criteria by which consumers are choosing who they are going to buy from, and what they’re going to buy;
  • With the experience economy, it’s about rendering authenticity. The keyword is rendering, because you have to get your consumers – as business people – to perceive your offerings as authentic;
  • But there is a basic paradox. One can have an inauthentic experience, but no business can supply one. Because all businesses are man-made objects, all business is involved with money, all business is a matter of using machinery. And all those things make something inauthentic.

Dimensions of authenticity

There are in principle two dimensions to authenticity:

  • Self-directed, or being true to oneself
  • Other-directed, or being what you say you are to others

The easiest way not to be true to yourself is not to understand your very heritage, and thereby repudiate that heritage. Knowing your heritage is what you have done in the past. And what you have done in the past limits what you can do, what you can get away with, essentially, in the future.  So you have to understand the past.

On the Art world

Even though Joseph Pine is talking about economics, the conclusion he makes – that authenticity is in fact a product of our society’s rejection of innovation – holds water when it comes to the art world as well. 

The art world has been focused, for such a long time, on holding true to the past, on being authentic to what came before. When in reality, all that an artist needs to do to be authentic, per se, is “to thine own self be true. And it doth follow, as night the day, that thou canst not then be false to any man”. Polonius, in all his spuriousness, seems to get to the heart of what it means to be authentic…

 

 

 

 

 

Wezenlijke vrijheid

Wezenlijke vrijheid

Vrijheid wordt over het algemeen opgevat als het vermogen om jouw doelen te bereiken en op geheel eigen wijze vorm te geven aan de verwezenlijking van je verlangens. Wat is echter de bron dan wel de oorzaak van jouw doelen en verlangens? Als zij voortvloeien uit onwetendheid, gewoontepatronen en negatieve emoties uit het verleden, is de vrijheid om ze na te streven dan werkelijke vrijheid, of is het dan een mythe?

Vrijheid

Het begrip vrijheid binnen het Tibetaans boeddhisme betekent niet bang zijn voor jezelf en jouw grootste angst die je dan projecteert op de wereld om je heen.

Volgens de boeddhistische psychologie is ieder mens geboren met een geestelijk gezonde kern. Allerlei gebeurtenissen en situaties zorgen er voor dat die kern gaandeweg ondergesneeuwd dan wel bezoedeld raken. De uitdaging is om jouw idee van vrijheid, jouw gedachten en jouw daden aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen. Het op de juiste manier onderzoeken is een heel subtiel proces.

Mental constructs

“We exist within mental constructs that dictate our thoughts, feelings, and actions. In turn, our mental constructs determine the results we experience, so our suffering can be seen as a byproduct of these constraints. In order to realize our potential, Peter helps people step outside of the world as they have always known it to finally identify what mental constructs have been holding them back and change their lives for the better”. (Peter Crone op zijn website).

Hoe haal jij het beste uit jezelf, ook als je het moeilijk hebt? “Er doet zich pas een crisis voor, bij een gebeurtenis of situatie, als je het een crisis noemt”, zegt Mind Architect Peter Crone. Volgens Crone proberen we de complexiteit van het leven met woorden te versimpelen. In plaats van een moeilijke periode als crisis te bestempelen, kun je het leven maar beter omarmen zoals het zich aandient. Gaat er iets kapot, verloren of voorbij, dan is dat een kans om opnieuw te beginnen. Met die mindset kun je de positieve kanten van een situatie beter zien en haal jij het beste uit jezelf. Zelfs als jouw wereld in elkaar lijkt te storten.

Identiteit

Het construeren van jouw identiteit begint al als je een kind bent. De eerste keer dat jij iets doet wat verkeerd of fout is of wat niet mag, merk je dat liefde en acceptatie niet altijd vanzelfsprekend zijn. Je ontwikkelt dan overlevingsmethoden om dat gevoel van liefde, acceptatie en erbij horen zo snel mogelijk weer terug te krijgen. Daarmee creëer je een identiteit als uiting van een diep verlangen om erbij te horen en je als mens geliefd en geaccepteerd te voelen.

Als we falen, zijn we geneigd om dat gevoel van niet-goed-genoeg zijn onderdeel te maken van onze identiteit. We raken, hoe gek dat ook klinkt, zo gehecht aan het idee dat we ontoereikend zijn, dat we het als deel van onszelf gaan zien. We vinden onszelf bijvoorbeeld niet mooi genoeg, niet jong genoeg, niet slim genoeg, niet aantrekkelijk genoeg, enzovoorts.

Vasthouden aan dat geloof – dat vaak eigenlijk niets meer is dan een reflectie van iets uit het verleden – heeft enorme impact op je leven. Het zorgt ervoor dat je steeds tegen dezelfde problemen aanloopt en jezelf afremt door datgene waarin je vindt dat je tekortschiet, in plaats van dat je jezelf de kans geeft om te groeien.

Zo laten we de moeilijke, onplezierige momenten uit onze persoonlijke geschiedenis het beeld van onszelf bepalen – een beeld of identiteit waarvan we bovendien onterecht denken dat het zo is, dat het vaststaat. De pijn uit het verleden heeft zo een angst in de toekomst gecreëerd.

Weerstand

Zodra je op een situatie het label crisis plakt, op een gebeurtenis het label van ramp of fout, ontken je dat er ook voordelen aan kunnen zitten. Je maakt er iets slechts van, en dat zorgt ervoor dat je ego direct in de weerstand schiet. Biologisch gezien is ons brein namelijk zo ontworpen dat het ons wil beschermen voor (mogelijke) mislukkingen of pijn.

De bittere ironie is dat als je weerstand biedt, dat alleen maar meer pijn en verdriet veroorzaakt. Terwijl een moeilijke periode juist kan staan voor transformatie en nieuwe mogelijkheden. Haal het beste uit jezelf, daarvoor moet je toestaan dat een versie van jezelf verloren gaat, zodat een nieuwe versie geboren kan worden, aldus Crone.

Meegaan met de flow

Iedereen krijgt te maken met tegenslagen. Dat is het leven, en dat zijn nu eenmaal gebeurtenissen in het leven. De kunst is dat je ze accepteert en ziet als een natuurlijk onderdeel van de flow van het leven. Als je aan de gebeurtenissen in jouw verleden vasthoudt en jezelf definieert op basis van wat er niet goed is gegaan, dan veroorzaakt dat alleen maar lijden.

Maar als je accepteert dat het soms tegenzit, leert van de tegenslagen en die tegenslagen niet ziet als onderdeel van wie jij bent als persoon, dan kun je meegaan in de flow. Dan ontstaat er ruimte om te groeien en kun je je zelfs – of juist vooral – in crisissituaties ontwikkelen als mens. Dan kun je het beste uit jezelf halen doordat je vrij bent en geen weerstand biedt tegen de flow van het leven…