+31(0) 6 53 24 78 44 info@denhoed-co.nl

Teams zullen in de toekomst de voornaamste bouwstenen zijn voor de prestaties van organisaties. Niet dat organisaties het vormen van teams zullen promoten. Het is veeleer een kwestie dat teams het individu zullen overtreffen. Met name als er meerdere skills, ervaring en een gedragen besluitvorming nodig zijn.

Teams zullen een organisatie naar een hoger niveau kunnen tillen, naar een high performance niveau. Het versterken van zo’n cyclisch proces – van teams en high organizational performances – zal de high performance organisatie van de toekomst karakteriseren.

Teams

Om zo’n vermogen en kracht te ontwikkelen, zullen organisatie zichzelf gedurende een cyclisch proces van meerdere, grote veranderingen gericht dienen te managen. Het vraagt van de mensen in de organisatie dat ze – in de dingen die ze vandaag de dag doen – van goed naar excellent doorgroeien.

 

bron: Wisdom of Teams, Katzenbach & Smith

Teams kunnen zeker helpen bij het richting geven, inspireren, integreren en energie leveren aan de brede basis van veranderingen in gedrag. Ze zullen verwachtingen qua doel en prestaties neerzetten, de focus en commitment intensiveren, energie geven aan het samenwerken, essentiële vaardigheden opbouwen, kennis delen en verspreiden naar diegenen die deze het meest nodig hebben om te presteren.

Teams aan de top

Vaak zullen dit soort cyclische veranderprocessen door het team aan de top worden geleid. Het bouwen aan een high performance team aan de top is veel moeilijker dan elders in de organisatie.

Senior management teams vinden het extreem moeilijk om voor zichzelf een team purpose, team doelen en doelstellingen, en gezamenlijk te leveren werk af te spreken waarvoor ze als team verantwoordelijk en op aan te spreken zijn.

Een team aan de top dient zich te realiseren dat er niets zo corrosief en fnuikend is voor organisatie-prestaties als een pseudo-team aan de top.

Verwachtingen

Voor het realiseren van een high performances in een organisatie wordt er van de top veel verwacht. Het begint met het als team geloofwaardig neerzetten van visie-gedreven leiderschap. Gebaseerd op de organisatie-eigen competitieve bronnen en vaardigheden, op geïnspireerde, doelgerichte, lerende en energieke werk-teams, en op een open communicatie en het ontwikkelen en delen van kennis.

Dat alles zal uiteindelijk leiden – in een cyclisch verander- en verbeterproces – tot high performance teams in een high performance organisatie …