+31(0) 6 53 24 78 44 info@denhoed-co.nl

“Never waste a good crisis”, een bekende uitspraak van Winston Churchill. Als geen ander wist hij crisis-situaties te gebruiken om dingen te veranderen en om te buigen naar hoe het zou moeten zijn, volgens hem.
De huidige crisis dwingt mensen om anders met elkaar om te gaan, om anders met elkaar te communiceren en contact te maken. Om werkelijk met elkaar in contact te komen zijn zinvolle conversaties nodig. Conversaties om de sociale, materiële  en spirituele realiteit te onderzoeken binnen de huidige global reality.
(bron: EBBF)

Topics

Topics zouden dan kunnen zijn:

  • de kracht van de jeugd
  • innemendheid over de generaties heen
  • economische ongelijkheid, corruptie en transformaties ten faveure van een gezonde economie (conform de SDG’s), en gedeelde welvaart
  • de onderlinge afhankelijkheid en het (op)bouwen van relaties die uitstijgen boven een ongezond individualisme
  • het behouden van een goede balans tussen sociale, economische en spirituele noden
  • de menselijke potentie, de planetaire ecologische ineenstorting en het pad naar regeneratie
  • en andere topics die leiden naar het co-creëren van en participeren in een gezonde wereld

Over generaties heen

Het kan het begin zijn zinvolle en vruchtbare conversaties over de generaties heen.
In de context van het starten van het overbruggen van ongelijkheden, het vullen van de Donut in de Donut economie, het trachten een begin te maken met het behalen van de door de United Nations ondertekende 17 Sustainable Development Goals… Voor velen, jong en oud, is dat het pad naar de duurzame toekomst waarin iedereen gelukkig en welvarend is.

Kern

In wezen dienen de conversaties te gaan over menselijke rechten, beleefde diversiteiten (inclusief andere levende wezens) en mogelijke en gewenste economische, sociale en spirituele veranderingen. De conversaties zouden kunnen gaan over de Sustainable Development Goals. Hoe die in onze maatschappij, in onze organisaties en bij bedrijven zijn in te lassen. In feite zouden de conversaties dan gaan over de nieuwe planetaire huisregels, voor welke community dan ook.

Want onze planeet, de aarde, is immers ons huis en ons thuis. Een thuis die – dat is inmiddels wel duidelijk gebleken – de nodige aandacht en bescherming behoeft. Een thuis dat ook bij voorkeur proper dient te zijn en waar voor geluk en welvaren wordt gezorgd. Wat let ons om te beginnen de huidige rommel in de lucht, de zee en op c.q. in de aarde op te ruimen zodat de volgende generaties gezond en met respect voor moeder aarde kunnen opgroeien. Wat let ons om ongelijkheden aan te pakken? Wat let ons om de 17 SDG’s op hun impact op en consequenties voor organisaties te beschouwen? Wat let ons?