+31 (0) 657 37 14 02 info@denhoed-co.nl

Als mensen met elkaar spreken – communiceren en acteren – gaat het over meer dan de inhoud alleen. Behalve dat een gesprek / interactie ergens over gaat, spreken we op een bepaalde manier met elkaar. Elkaar het woord geven en (terug)nemen is in alle gesprekken een belangrijke, vaak ongeschreven, procedure. Een gesprek is een interactie-proces wat soms lijkt op een gezamenlijke dans, immers “It takes two to tango..”….

Spreken en interactieren

We verwachten na een vraag een antwoord en na een humoristisch grapje, gelach. En als we met elkaar spreken, zijn we als het ware samen in beweging; we creëren iets in de interactie, we zit in het proces van uitwisseling, betrokkenheid en betekenisgeving. En natuurlijk spelen onze gevoelens, intuïtie en gedachtes – bewust en onbewust – een grote rol in onze interacties.

UNDER CONSTRUCTION

Niveaus van communiceren

 • inhoudelijk / zakelijk – feitelijk
 • procedureel / processtructuur
 • interactie / (sociaal) proces
 • individueel, persoonlijk niveau / ontwikkeling

 

Acteren

Als we spreken – of met iemand spreken – is het belangrijk notie te nemen van waaruit we of iemand anders spreekt. De positie of vertegenwoordiging van waaruit iemand spreekt is immers uitermate belangrijk om te weten hoe er gesproken dient te worden, teneinde ook het gesprek op het goede ‘niveau’ te verkrijgen / brengen.
Spreekt en acteert iemand:

 • puur vanuit het individu, de persoon zelf
 • vanuit een team of groep
 • of vanuit een potentieel of bestaand samenwerkingsverband
 • of.. een vertolking van, een respons op een algemeen waargenomen gevoelen

Maant het gecommuniceerde, spoort het gesprek aan tot:

 • verandering, vooruitgang, innovatie, actie(s)
 • of juist voorzichtigheid, temporisering, omslachtigheid
 • of is het bedoeld ’ter leering ende vermaeck’, oftewel educatief