+31(0) 6 53 24 78 44 info@denhoed-co.nl

Gewilde leiderschapskwaliteiten

Toonaangevende advies- en onderzoeksbureaus Zenger & Folkman en McKinsey hebben onderzoek gedaan naar leiderschapskwaliteiten in het buitenland.

Onderzoek McKinsey

Sinds 2007 draagt McKinsey systematisch bij aan de dialoog rond diversiteit door ieder jaar een studie uit te voeren die nieuwe inzichten brengt. In hun Women Matter-rapport staat een zeer interessant onderzoek naar negen leiderschapskwaliteiten die er werkelijk toe doen in goed leiderschap. Organisaties die managers hebben met deze leiderschapskwaliteiten presteren beter.

Vrouwen blijken op ieder managementniveau, van teamleider tot executive management, in deze evaluaties beter te worden beoordeeld dan mannen. En ook opvallend is, dat hoe hoger het niveau in de organisatie, hoe groter het verschil tussen mannen en vrouwen. Aan de top maken de vrouwen echt het verschil.

De negen Leiderschapskwaliteiten

 1. Intellectuele stimulatie: uitdagende aannames, het stimuleren van creativiteit en het nemen van risico.
 2. Rolmodel: een rolmodel zijn, met de nadruk op het opbouwen van respect en rekening houdend met de ethische gevolgen van beslissingen.
 3. Inspiratie: presenteren van een overtuigende visie op de toekomst en inspirerend optimisme over de uitvoering ervan.
 4. Participatieve besluitvorming: bouwen aan een teamsfeer waarin iedereen wordt aangemoedigd om deel te nemen aan de besluitvorming.
 5. Persoonlijke ontwikkeling: energie steken in opleiding, begeleiding en luisteren naar de individuele behoeften en wensen van medewerkers.
 6. Controlerende en corrigerende acties: het monitoren van prestaties en het nemen van corrigerende maatregelen wanneer dat nodig is.
 7. Efficiënte communicatie: communiceren op een overtuigende manier, met charisma.
 8. Individuele besluitvorming: besluiten liever alleen nemen, en anderen betrekken bij het uitvoeren daarvan.
 9. Verwachtingen en beloning: duidelijk definiëren van de verwachtingen en verantwoordelijkheden, en belonen bij het realiseren hiervan.

Inspiratie, persoonlijke ontwikkeling, intellectuele stimulatie en participatieve besluitvorming worden door de managers als de belangrijkste eigenschappen gezien. Controlerende en corrigerende acties en individualistische besluitvorming, worden als minder belangrijk gevonden.

Kritische Vaardigheden

Welke kritische leiderschapsvaardigheden en -kenmerken hebben leiders die deze resultaten kunnen leveren? In het hart van succesvol leiderschap is een gezond niveau van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Hierdoor kunnen de beste CEO’s deze vijf gedragingen laten zien:

 1. De wens om hun passie te volgen en de mogelijkheid om zich te onderscheiden van de menigte, zelfs wanneer het niet om een populaire positie gaat;
 2. Het vermogen om sterk genoeg te zijn en grote of moeilijke beslissingen te nemen. Maar ook voldoende zelfbewust om hulp, ondersteuning van anderen te zoeken;
 3. De bereidheid om te experimenteren en de noodzaak inzien van falen – beide onbevreesd en snel – met een groter doel voor ogen;
 4. De vaardigheid om anderen te betrekken en hun managers en teams het krediet voor succes te gunnen;
 5. Een neus hebben voor eenvoudige, klantgedreven en common sense oplossingen die snel resultaat leveren, in plaats van te vertrouwen op de meest recente, vaak te complexe managementideeën en -rages.

Leiderschapskwaliteiten ontwikkelen

Stap 1 – starten met het voornemen om er vanaf nu er écht tijd in te steken

Stap 2 – zelfreflectie en kritisch kijken naar jezelf, jouw sterke en zwakke kanten.

Stap 3 – feedback vragen

Stap 4 – doelen stellen en concreet aan de slag