+31(0) 6 53 24 78 44 info@denhoed-co.nl

Vrijheid wordt over het algemeen opgevat als het vermogen om jouw doelen te bereiken en op geheel eigen wijze vorm te geven aan de verwezenlijking van je verlangens. Wat is echter de bron dan wel de oorzaak van jouw doelen en verlangens? Als zij voortvloeien uit onwetendheid, gewoontepatronen en negatieve emoties uit het verleden, is de vrijheid om ze na te streven dan werkelijke vrijheid, of is het dan een mythe?

Vrijheid

Het begrip vrijheid binnen het Tibetaans boeddhisme betekent niet bang zijn voor jezelf en jouw grootste angst die je dan projecteert op de wereld om je heen.

Volgens de boeddhistische psychologie is ieder mens geboren met een geestelijk gezonde kern. Allerlei gebeurtenissen en situaties zorgen er voor dat die kern gaandeweg ondergesneeuwd dan wel bezoedeld raken. De uitdaging is om jouw idee van vrijheid, jouw gedachten en jouw daden aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen. Het op de juiste manier onderzoeken is een heel subtiel proces.

Mental constructs

“We exist within mental constructs that dictate our thoughts, feelings, and actions. In turn, our mental constructs determine the results we experience, so our suffering can be seen as a byproduct of these constraints. In order to realize our potential, Peter helps people step outside of the world as they have always known it to finally identify what mental constructs have been holding them back and change their lives for the better”. (Peter Crone op zijn website).

Hoe haal jij het beste uit jezelf, ook als je het moeilijk hebt? “Er doet zich pas een crisis voor, bij een gebeurtenis of situatie, als je het een crisis noemt”, zegt Mind Architect Peter Crone. Volgens Crone proberen we de complexiteit van het leven met woorden te versimpelen. In plaats van een moeilijke periode als crisis te bestempelen, kun je het leven maar beter omarmen zoals het zich aandient. Gaat er iets kapot, verloren of voorbij, dan is dat een kans om opnieuw te beginnen. Met die mindset kun je de positieve kanten van een situatie beter zien en haal jij het beste uit jezelf. Zelfs als jouw wereld in elkaar lijkt te storten.

Identiteit

Het construeren van jouw identiteit begint al als je een kind bent. De eerste keer dat jij iets doet wat verkeerd of fout is of wat niet mag, merk je dat liefde en acceptatie niet altijd vanzelfsprekend zijn. Je ontwikkelt dan overlevingsmethoden om dat gevoel van liefde, acceptatie en erbij horen zo snel mogelijk weer terug te krijgen. Daarmee creëer je een identiteit als uiting van een diep verlangen om erbij te horen en je als mens geliefd en geaccepteerd te voelen.

Als we falen, zijn we geneigd om dat gevoel van niet-goed-genoeg zijn onderdeel te maken van onze identiteit. We raken, hoe gek dat ook klinkt, zo gehecht aan het idee dat we ontoereikend zijn, dat we het als deel van onszelf gaan zien. We vinden onszelf bijvoorbeeld niet mooi genoeg, niet jong genoeg, niet slim genoeg, niet aantrekkelijk genoeg, enzovoorts.

Vasthouden aan dat geloof – dat vaak eigenlijk niets meer is dan een reflectie van iets uit het verleden – heeft enorme impact op je leven. Het zorgt ervoor dat je steeds tegen dezelfde problemen aanloopt en jezelf afremt door datgene waarin je vindt dat je tekortschiet, in plaats van dat je jezelf de kans geeft om te groeien.

Zo laten we de moeilijke, onplezierige momenten uit onze persoonlijke geschiedenis het beeld van onszelf bepalen – een beeld of identiteit waarvan we bovendien onterecht denken dat het zo is, dat het vaststaat. De pijn uit het verleden heeft zo een angst in de toekomst gecreëerd.

Weerstand

Zodra je op een situatie het label crisis plakt, op een gebeurtenis het label van ramp of fout, ontken je dat er ook voordelen aan kunnen zitten. Je maakt er iets slechts van, en dat zorgt ervoor dat je ego direct in de weerstand schiet. Biologisch gezien is ons brein namelijk zo ontworpen dat het ons wil beschermen voor (mogelijke) mislukkingen of pijn.

De bittere ironie is dat als je weerstand biedt, dat alleen maar meer pijn en verdriet veroorzaakt. Terwijl een moeilijke periode juist kan staan voor transformatie en nieuwe mogelijkheden. Haal het beste uit jezelf, daarvoor moet je toestaan dat een versie van jezelf verloren gaat, zodat een nieuwe versie geboren kan worden, aldus Crone.

Meegaan met de flow

Iedereen krijgt te maken met tegenslagen. Dat is het leven, en dat zijn nu eenmaal gebeurtenissen in het leven. De kunst is dat je ze accepteert en ziet als een natuurlijk onderdeel van de flow van het leven. Als je aan de gebeurtenissen in jouw verleden vasthoudt en jezelf definieert op basis van wat er niet goed is gegaan, dan veroorzaakt dat alleen maar lijden.

Maar als je accepteert dat het soms tegenzit, leert van de tegenslagen en die tegenslagen niet ziet als onderdeel van wie jij bent als persoon, dan kun je meegaan in de flow. Dan ontstaat er ruimte om te groeien en kun je je zelfs – of juist vooral – in crisissituaties ontwikkelen als mens. Dan kun je het beste uit jezelf halen doordat je vrij bent en geen weerstand biedt tegen de flow van het leven…