+31(0) 6 53 24 78 44 info@denhoed-co.nl

Jean Paul was net aangesteld als directeur. Uit de voorgaande gesprekken had hij wel het een en ander over de organisatie vernomen, maar nu wilde hij zelf zijn oren te luister leggen. Over 100 dagen wilde hij zijn plan voor de organisatie neerleggen.

Drieluik

Jean Paul had het concept van een ‘drieluik’ goed in de oren geknoopt. Hij begon met de managers te vragen of ze op de drie gekleurde ‘stickers’ wilden neerschrijven wat volgens hun de visie was, wat de kernwaarden zijn en wat de purpose van de organisatie was. Over een twee weken wilde hij met elk van hun een uitgebreide lunch hebben en bespreken wat ze – elk voor zich – opgeschreven hadden.

Nieuwkomers

Voor de nieuwkomers in de organisatie had Jean Paul een ander idee. Afgelopen maanden waren er nogal wat nieuwelingen aangenomen, in allerlei functies. Voor hen had Jean Paul een zwart boekje aangeschaft. “Schrijf op wat je opvalt aan en in de organisatie, groot of klein, positief of negatief, wat vreemd is, waar verbetering mogelijk is, wat afgeschaft kan worden, etc.“. Over een maand wil ik met elk van jullie apart een lunch hebben om te praten over wat in jullie boekje staat.

Werkvloer

Voor de werkvloer had Jean Paul een heel ander concept in gedachten. “Maandelijks is er een lunch voor jullie allemaal, zonder bazen, managers of andere functionarissen. Alleen met jullie. Elke laatste donderdag van de maand. Ik ben er en jullie mogen roepen, bespreken, aangeven wat er speelt in de organisatie. De lunch is gratis, die is op mijn kosten”. De eerste donderdag gebeurde er niets. Veel geroezemoes maar er werd niets plenair aangedragen. De tweede donderdag ook niet, maar het geroezemoes was wel luider. Op de derde donderdag werd de ban doorbroken door een oudere werknemer. “Zeg, weet je wel wat er allemaal speelt op de werkvloer?”. “Nou, neen. Daarom zit ik hier. Ik wil dat van jullie horen”.

Deksel Vuilnisbak

Het deksel van de ‘vuilnisbak’ ging open ….  De directeur was zo verstandig om aan het einde van de lunch te resumeren wat hij gehoord had. En te vertellen met de 3 zaken waar hij onmiddellijk wat aan ging doen. De keer daarop was de sfeer geheel anders. De directeur had woord gehouden. Dat werd kennelijk heel erg gewaardeerd. Dat resulteerde er in dat er ook oplossingen bij de problemen werden aangedragen.

Kernwaarden

De stickers van de managers leverden een minder florisant beeld op. Het bleek dat visie, kernwaarden en purpose onduidelijk en zeker niet samen gedeeld werden. Dat was ook het voornaamste wat de nieuwelingen teruggaven. Los van wat zeer handige tips om te verbeteren …