+31(0) 6 53 24 78 44 info@denhoed-co.nl

Feedback

In het kader van het beter aangeven van jouw grenzen, wordt er bijvoorbeeld tijdens de NLP opleidingen specifieke aandacht besteed aan  verschillende feedback methoden.

De 4G methode

Eén van deze methoden is de 4G-methode. Deze biedt een structuur om ongewenst gedrag (van een ander) te benoemen en bij te sturen.
De 4G feedback methode bestaat uit deze vier 4G’s, te weten:

  1. Gedrag: feitelijk specifiek gedrag van de ander
  2. Gevolg: het effect van iemand zijn gedrag op de omgeving
  3. Gevoel: gevoelsreflectie wat de ander zijn gedrag bij jou teweeg brengt
  4. Gewenst: benoem het gedrag dat je graag zou zien

4G feedback

Het 4G feedback model helpt een ieder om feedback op te bouwen in stappen waarbij de feedback steeds zwaarder wordt zonder dat het gesprek escaleert. Je kunt je feedback opbouwen, los per G of gecombineerd met meerdere G’s bij elkaar.

In de regel is een opbouw vanuit (ongewenst) Gedrag naar het Gevolg voor jou de eerste stap. Daarna eventueel gevolgd door het Gevoel wat je er bij hebt. Tot slot dan het aangeven wat gewenst is qua gedrag, een gedrag dat je graag zou zien…

Situatie

Dit alles is uiteraard afhankelijk van de situatie en eerdere ervaringen met een bepaald persoon.

Corrigerend

Bij gedrag-corrigerende feedback – met name als ouder met puberende kinderen – is het essentieel om het in het moment zelf te doen. Hierbij vraag je niet aan de ontvanger (de puber) of hij / zij openstaat om feedback te ontvangen. Je reageert spontaan en specifiek met jouw feedback op het vertoonde gedrag.