+31(0) 6 53 24 78 44 info@denhoed-co.nl

In VUCA is aangegeven dat een VUCA-wereld er één is met een hoge mate van vluchtigheid, onzekerheid, complexiteit en vaagheid. Een wereld waarin het steeds moeilijker is om te plannen en lange termijn plannen te maken.

Leiderschap

Wat dient een leider te doen, wat past nu bij een VUCA-wereld? Het begint met het gezamenlijk creëren van een overzichtelijk en gedeeld beeld. Welke veranderingen zien we? Schep als leider orde in de chaos. Zodra er een overzicht en inzicht is, kun je gaan naar het verschaffen van (meer) helderheid.

Het overzicht en inzicht dient op een eenvoudige en begrijpbare wijze overgebracht te worden naar de mensen in de organisatie: “Dit is de situatie waar we ons in bevinden”.

De volgende stap is dan het creëren van een visie op de voorliggende thema’s. De kunst is om ook die heel helder en simpel te houden.

Dan volgt het durven zetten van een (strategisch) punt op de horizon. Geef ook aan binnen welke kaders we daar kunnen komen. Zet piket-paaltjes neer en geef de beslis-ruimte aan. Geen kant en klaar plan dus!

Dus, helder zijn over waar je naar toe wilt, maar flexibel in hoe je dat gaat bereiken!

Het betekent een gezamenlijk op zoek gaan naar wat werkt. Samen kleine stapjes zetten in de goede richting. Trail en error past hierbij, proberen stappen te zetten en alert blijven kijken of het werkt. Zo nodig ook snel en vroegtijdig bijsturen.

Leiderschapsvaardigheden

Bob Johansen geeft in zijn boek Leaders Make the Future: Ten New Leadership Skills for an Uncertain World de tien leiderschapsvaardigheden waarmee je de VUCA wereld tegemoet kunt treden:

  1. Maker instinct: Benut alle innerlijke vaardigheden die je hebt. Haal dit ook in anderen naar boven. Doe waar je goed in bent en werkt vanuit die kracht;
  2. Clarity: Zorg voor helderheid en duidelijkheid middels een goed begrijpbare visie;
  3. Dilemma flipping: draai dilemma’s om naar uitdagingen en kansen;
  4. Immersive learning ability: Probeer te leren vanuit game situaties. Beleef en verbeeld hetgeen je wil bereiken;
  5. Bio-Empathy: bekijk zaken vanuit het natuurlijke. Zoals het gegroeid is;
  6. Constructive Depolarization: de vaardigheid hebben om rust en kalmte te brengen en om mensen te brengen naar het punt waarop je constructief samenwerkt;
  7. Quiet Transparency: De ouderwetse baas bestaat niet meer. Mensen dienen open en authentiek te zijn zonder zichzelf te promoten;
  8. Rapid Prototyping: Trail en error, proberen en snel bijsturen en aanpassen;
  9. Smart-mob organizing: Maken, ondersteunen en koesteren van sociale netwerken, van hubs. Gebruik maken van elektronische mogelijkheden;
  10. Commons Creating: Vergroot en deel kennis die je hebt, zodat concurrentie kan ontstaan op een hoger niveau. Kennis voor jezelf houden is geen macht meer.

Omdat alles steeds sneller verandert, vluchtiger en ambigu wordt en er steeds meer kleine factoren met complexe gevolgen gaan komen, is het zaak om als organisatie heel flexibel te worden, te zijn en te blijven. Vaardigheden en gedrag zoals hierboven beschreven zorgen er dan voor dat je als leider kansen en mogelijkheden creëert voor jouw organisatie in de VUCA wereld!

Lees ook: VUCA