+31(0) 6 53 24 78 44 info@denhoed-co.nl

Ons hoofd is een centrum van (strategische) vragen en inspiratie tegelijkertijd. Als mens willen we graag de dingen uitzoeken. Er zijn mentaal slechts drie manieren van strategisch denken:

Mentale stromen

We hebben slechts drie wegen om strategisch te denken. We kunnen dat in abstracte zin doen, We kunnen achter dingen komen door er op te reflecteren. Dat zal zijn als we in verwarring zijn en dingen echt willen uitvogelen. Met andere woorden, door grondig te reflecteren over dingen uit het verleden. Het doel is om letterlijk achter dingen te komen. Het zal een abstract begrip opleveren over wat er aan de hand was. Dit is zoals ook de wetenschap werkt.

We kunnen het ook op een logische manier doen. Dat zal zijn als we twijfelen aan dingen en willen weten hoe het zit door er logisch over na te denken. We kunnen dan achter dingen komen door deze stapsgewijs te benaderen en in de toekomst te projecteren. Door logische stappen te zetten richting toekomst. Dit is de grondslag bij de klassieke en gerenommeerde wijze van strategievoering bij vele grote bedrijven.

En we kunnen individueel achter dingen komen. In de zin van dat je zo maar ineens inspiratie krijgt en geïnspireerd raakt. Kijkend naar dit fenomeen, dit individuele proces, dan aanschouw je soms dingen die ineens in de wereld opborrelen. Pop-ups van speciale, mutatieve, transformerende gedachten, van concepten voor verandering en mutatie.

Het abstracte proces

Het abstracte proces gaat over verwarring over het verleden. En natuurlijk drijft de druk van de verwarring ons om een weg te vinden om die verwarring op te lossen, te elimineren. Om iets van dat verleden te begrijpen, een weg te vinden om er iets zinvols van te maken, een abstract begrip over te verkrijgen. Omdat het abstracte proces gebaseerd is op een gevoel over iets in het verleden, leidt het tot ervaringen en ideeën over dat verleden.

Het logische proces

Twijfels over iets, zet het logische proces in gang. De druk is dan daar om er iets zinnigs, iets logisch, uit te destilleren. We willen de twijfel oplossen door er een antwoord op te vinden, een concept over uit te denken, een formule voor te vinden. De druk vanuit de twijfel inspireert ons formules te vinden waarom er die twijfel is. Of om uit te vinden dat er geen noodzaak is tot twijfel doordat er een uitleg is.

Het logische proces zal – logischerwijs – trachten de antwoorden om te zetten naar formules die op zich weer zullen leiden een (logische) opinie. Een opinie waarbij dan – ter onderbouwing – (logische) details als feiten worden gepresenteerd. Wat overigens niet impliceert dat de antwoorden correct zijn, de mening OK is, de details kloppen. Dit is de wijze waarop het logische proces nu eenmaal werkt…

Het individuele proces

Het individuele proces is een geheel ander proces, een heel speciaal proces. Het gaat niet zozeer over het (strategisch) denken, maar over het geraakt zijn, over inspiratie, en over storytelling. Over het gloedvol en geïnspireerd overbrengen van iets waardevols. Niet over begrijpelijke abstracties, niet over details en feiten en logica.

Het gaat over hoop en het verlangen naar en de drive tot een goed verhaal. De onderliggende waarde, de informatie, dient te worden overgebracht met een aansprekend verhaal. Door een treffende paradox wellicht, of door een sage, legende of mythe te vertellen. Het vertellen van verhalen heeft – door de eeuwen heen bewezen – een buitengewoon mythische kracht…