+31(0) 6 53 24 78 44 info@denhoed-co.nl

De wereld wordt geregeerd door teams. Door bestuursteams, directie teams, business teams, management team, project teams, In de Corona-tijd is de nadruk op het functioneel en succesvol samenwerken extra in het zoeklicht komen te staan.

Een team

Teams bestaan – in Human Design termen – uit 3-5 personen. Het harmonieuze en veilige gevoel van een team komt waarschijnlijk voort uit de gezinssituatie. De kleinste eenheid in het leven van vele mensen. We leven allemaal in een team, lopen dagelijks rond in een team, zijn geboren en opgegroeid in een team.

In de Corona-tijd is de nadruk op het functioneel en succesvol samenwerken in een team extra onder de aandacht komen te staan. Door het niet mogen samenkomen, zijn digitale omgevingen – zoals FaceTime, Skype, Zoom en Calendly, Microsoft Teams, G Suite, Slack, Smartsheets, maar ook een Airtable en Paymo  – bewust en gericht opgezocht.

Wat niet verhinderde dat mensen toch de sterke behoefte hadden om af en toe samen te komen, om elkaar real life te ont-moeten. De belemmering zat in de overheidsbepaling die dit alleen in kleine groepen toestond. In de bedrijfsoptiek werd dat veelal vertaald naar … in de hoogstnoodzakelijke teams dus.

Voor de uitvoerende teams was de noodzaak wellicht nog hoger dan voor de bestuurlijke teams. Bij die uitvoerende teams werd het gevoel dat 3-5 mensen het maximum is om functioneel en succesvol samen te werken al heel snel en pregnant duidelijk. Bij een groter aantal, bij zes al, voelden mensen zich al gauw teveel, niet echt connected, en haken ze af of vormen subgroepjes.

Kleine groep

De kern van organisaties wordt vaak gevormd door teams. Door teams die soms dwars door de organisatie heen lopen. En formeel of informeel samenkomen. De informele teams worden gevormd door mensen met eenzelfde kennisachtergrond, met eenzelfde aandachtsgebied, met eenzelfde issue of topic waarvoor ze zich verantwoordelijk voelen…

De informele teams zijn vaak de onzichtbare kracht van de organisatie, in wel en wee, in goede tijden en in slechte tijden.

De formele teams zijn de teams die een uitvoerende taak of opdracht hebben. Bij een samenstel van een aantal teams spreken we van een kleine groep. Een kleine groep is functioneel, effectief en succesvol als deze uit drie teams bestaat, aangevoerd door een alpha. Uit 9-15 mensen dus, met een verkozen leider om de zaak aan te sturen.

Grote groep

Organisatorisch gezien wordt het interessant als we naar grotere groepen, naar corporates en multinationals, gaan kijken. In 1997 publiceerde Shell topman Arie de Geus een boek met de titel  “The Living Company: Habits for Survival in a Turbulent Business Environment”.

In zijn boek legt De Geus uit waarom zoveel bedrijven al vroeg het loodje leggen. Met een levensduur van gemiddeld zo’n twaalf jaar – en voor multinationals een 40 jaar – hoe komt het dat sommige bedrijven al eeuwen bestaan? De Geus geeft aan dat het antwoord zit in de mensen en niet in de financiële activa. Hij geeft als verklaring dat de langst levende organisaties het bedrijf behandelen als ‘living work communities’, meer nog dan een puur economische machine.

Uit de opmerkelijke verhalen bij deze langlevende bedrijven destilleert De Geus als essentieel element het familiale verband. Het zijn juist de familiebedrijven die het eeuwenlang hebben volgehouden. De kern wordt gevormd door close teams en wordt versterkt door de bloedlijn. Deze geven een sterk saamhorigheidsgevoel en een forse competitieve drive. Al deze elementen vormen samen de prescriptie voor een lange levensduur van een organisatie.

Historisch gezien valt het op dat organisaties die het magische getal van eenentachtig, ergo 81 medewerkers, overschreden,  kennelijk een bepaald  mate van duurzaamheid verkregen. En daarmee een grote kans van slagen op een doorgroei en een lange levensduur. Het aantal van 81 wordt verklaard uit het feit dat zo’n grote groep bestaat uit een aantal kleine groepen, waarbij vijf kleine groepen van 16 personen, aangevoerd door een top-alpha, het omslagpunt vormen naar een duurzame en langlevende organisatie.

Fenomeen

De laatste decennia is het fenomeen van een netwerk meer in de belangstelling komen te staan. Was het zo dat bij familiebedrijven de familie in een mindere perioden of bij een crisis bijsprong, de vraag was waarom bijvoorbeeld Microsoft het zo lang volhoudt. Het antwoord lag niet in de binnenwereld maar in de buitenwereld. Microsoft heeft een gigantisch netwerk aan toeleveranciers en afnemers opgebouwd. Vele bedrijven, instellingen en overheden zijn op cruciale punten afhankelijk geworden van Microsoft. Ze fungeren als een zeker vangnet – een lifesaving global netwerk – voor het bedrijf.

Haier voegt een nieuw hoofdstuk toe aan dit fenomeen. De Rendanheyi filosofie – de klant centraal – levert een vortex aan energie en ware bron voor innovaties op. De vele duizenden toegewijde kleine bedrijfjes in het Haier eco-systeem vormen een hecht netwerk waar samenwerken in teams een essentie is en de focus op de onderliggende klantvraag de kern vormt van de groei en het succes van Haier.