+31(0) 6 53 24 78 44 info@denhoed-co.nl

Hij werd met veel ontzag, vreugde en verwachtingen binnengehaald. De vorige directeur, dat was de algemene mening, had er een geweldige rotzooi van gemaakt. En hij was de juiste man om schoon schip te maken en de zaak weer op de rit te krijgen.

Pakketje

Op de eerste echte werkdag vond hij een pakketje op zijn bureau. Het was afkomstig van de vorige directeur. Het pakketje was keurig ingepakt en zag er uitnodigend uit. Nieuwsgierig opende hij het. Er in bevonden zich een voorzittershamer, drie brieven en een notitie. Hij pakte de notitie op als eerste op. De notitie vermeldde dat als er problemen waren – en die zouden er onherroepelijk komen – hij de eerste brief zou kunnen openen.

Problemen

En inderdaad, de eerste grote problemen dienden zich al snel aan. Het leek de eerste serieuze test voor zijn leiderschap en handelingsbekwaamheid. Al snel escaleerde de situatie en hij wist even niet wat te doen. Toen herinnerde hij zich het pakketje met de drie brieven. Nieuwsgierig opende hij de eerste brief. Er zat een foto in van zijn voorganger en op de achterkant was met een pen geschreven: “Geef uw voorganger de schuld”. Dat leek hem wel een goed idee en zo gezegd, zo gedaan. En de rust leek weer te keren.

Na een twee maanden deden zich evenwel opnieuw problemen voor. Deze keer nog venijniger en heftiger dan de vorige keer. Wat hij ook probeerde, wat hij ook ondernam, de problemen leken zich alleen maar op te stapelen en groter te worden. Ten einde raad opende hij de tweede brief. De eerste had hem per slot ook geholpen. “Geef uw management de schuld” .

Niet zonder schroom, het was wel precies dat wat hij vervolgens deed. Het kostte hem wel de nodige moeite omdat het management ook geprobeerd had de problemen in de hand te houden en onder controle te krijgen. Na enige tijd leken de problemen zich op te lossen en de zaak draaide weer. Hij nam een weekje vrijaf om tot rust te komen.

De derde brief

Net terug en net goed en wel weer aan het werk, merkte hij op dat er zich weer problemen voordeden. En deze keer op de werkvloer, op de afdeling waar de meest gevoelige en essentiële producten werden gefabriceerd. Deze problemen waren van een andere orde dan de vorige en leken ook hardnekkiger en dieper in de organisatieprocessen te liggen.

Al gauw overspoelden de problemen het fabricageproces en de dagelijkse gang van zaken. Hij stond weer voor een serieuze test en enorme uitdaging. Wel, de vorige keren hadden de brieven hem aardig uit de brand geholpen. Misschien lukte dat nu ook weer. Nieuwsgierig opende hij de derde brief: “Schrijf drie brieven”.