+31(0) 6 53 24 78 44 info@denhoed-co.nl

Dat hij aardig kon schrijven, wist ik al. Per slot heeft hij ook aardig wat boeken op zijn naam staan. Dat hij zaken – eerst voor mij en later voor het management team – ook nog eens helder, overzichtelijk en met humor kon uitleggen, dat was een openbaring. 

Historie

Het studenten team had in de MBA-opleiding een scherpe bedrijfskundige analyse gemaakt van wat er wel en niet deugde in de organisatie. Hun concept-rapport hebben we bestudeerd en besproken, maar er waren nog wel de nodige vragen overgebleven. Vragen die we ook eens aan een buitenstaander zouden willen vragen.

We zijn met z’n 5’en – vijf techneuten – gestart in de IT-business voor accountancy en al snel groeide de zaak als kool. We werkten ons nagenoeg ‘uit de naad’ en dachten dat als we maar hard genoeg werkten en groeiden, de problemen gaandeweg wel opgelost zouden worden. We namen immers goede mensen aan en elk probleem “was een uitdaging die aangepakt en opgelost moest worden …”.

Maandagochtend Overleg

Totdat op een goede dag – een maandag ochtend – er zoveel ‘zieken’ waren dat we ons eens achter de oren gingen krabben. Dit moest een reden hebben die we niet meteen zagen.

Al gauw kwam in het directie overleg naar voren dat we ook een beetje uit elkaar gegroeid waren. We kenden elkaar nauwelijks meer en wisten zelfs niet waar een ieder mee bezig was. Tijd voor een serieuze reflectie. De algemeen directeur had net een verzoek gekregen van een aantal MBA-studenten of zij een bedrijfsanalyse zouden mogen uitvoeren. Het leek een ‘yust in time’ aanbod.

MBA analyse

Het gesprek met de studenten verliep vlot; ze waren leergierig, nieuwsgierig en open. Het klikte en de directie gaf haar ‘Go”. Na een kleine vier maanden lag er een heus concept-rapport op tafel. De studenten hadden hun best gedaan door de gesprekken in de organisatie ‘zakelijk’ te houden en het aangereikte materiaal te screenen op gevoelige info. Dat was – zoals afgesproken – niet meegenomen in de rapportage. Het was een gedegen analyse. Maar … het gevoel bij de directie was toch, er ontbreekt nog iets.

2nd Opinion

De directie opteerde voor een 2nd opinion. Een externe blik kon wellicht  het ‘ongemakkelijke’ gevoel onderkennen en verklaren. Het bleek eigenlijk niet zo ingewikkeld: ”Een directie team van 5 personen is wel wat te veel van het goede ..”. En “de zaak is zo hard gegroeid dat jullie vergeten zijn fatsoenlijk structuur aan het proces en aan de organisatie te geven”. Wel, een advies in een notendop …

Mini-MBA

Het deed de directie ook beseffen dat zij nu knopen diende door te hakken over wie als directeur zou aanblijven, wie niet en wat die dan zou moeten / willen gaan doen. En … dat het overgebleven 3-mans directie team de nodige bedrijfskundige kennis miste. Gelukkig, gelukkig waren daar de twee boeken – een soort mini-MBA van Tom Willem den Hoed. Die had hij ter aanmoediging ‘subtiel’ achtergelaten en die zijn we met elkaar toch maar netjes gaan bestuderen …