+31(0) 6 53 24 78 44 info@denhoed-co.nl

Dit was wel een heel apart project. De hulpverlening bij ernstige branden op bedrijfsterreinen in of vlakbij een woonbuurt verliep vaak in een totale chaos en paniek. De hulpdiensten kwamen van alle kanten aangesneld en liepen elkaar vaak meer in de weg dan de bedrijfsmedewerkers en bewoners tezamen. Een paar keer waren er volgens ooggetuigen dan ook meer slachtoffers te noteren dan bij een ‘normale’ brand het geval zou zijn.

Branden Benaderen

De hulpdiensten vroegen zich naarstig af of er geen betere – ‘juiste’ – manier was om dit soort branden te benaderen en aan te pakken. Aan de chaos zou toch eens een ‘nette’ studie gewijd moeten worden. Waarom kwam die niet op gang? wat was daar nu zo moeilijk aan? Kon dat hanengevecht tussen alle diensten niet even opzij gezet worden?

Overleg

Een uit de verschillende geledingen gekozen advies team werd na lang overleg samengesteld. Na aanwezig te zijn geweest bij een drietal branden kwamen de adviseurs met de suggestie om te bekijken of de windrichting niet als leidend fenomeen gehanteerd kon gaan worden. Het leek in alle gevallen verstandig om een brand sowieso bovenwinds te benaderen. Juist ook omdat er in sommige gevallen sprake was van chemische stoffen en gevaarlijke rookontwikkeling.

Afstand tot Brandhaard

Daarnaast leek het ook handig en verstandig om de hulpdiensten een zo kort mogelijke route naar de brandhaard te laten afleggen. Dat zou kunnen door bijvoorbeeld de coördinaten van een brand centraal te stellen en hulpdiensten aan de hand van de windstreken te wijzen hoe het beste te rijden. Zo kon een brand veiliger en gerichter worden aangepakt.

Effectieve Aanpak

Naast het voordeel van een effectievere aanpak kon ook het merendeel van de ernstige slachtoffers en lichtere gewonden efficiënter worden aangepakt dan wel ter plekke behandeld worden. Deze aanpak werd door een taskforce in grote lijnen uitgewerkt aan de hand van de meest recente branden. Een akkoord op deze aanpak was daarna een formaliteit. Achteraf gezien, de uitkomst was uiteindelijk simpel maar o zo moeilijk te verkrijgen …